Kirsti Bergstø var den tidligere lederen av Sosialistisk Ungdom (SU) som ble Audun Lysbakkens statssekretær. Da hun ga departemental pengestøtte til SU-organisasjonen Jenteforsvaret, sendte det både henne og Lysbakken ut av Barne— og likestillingsdepartementet vinteren 2012.

Nå er Bergstø inne på Stortinget med det laveste antall velgere i eget fylke av samtlige stortingsrepresentanter. Kun 1952 finnmarkinger stemte SV, der Bergstø hadde førsteplass på valglisten.

Reddet av Lysbakken

Men det var nok til at Bergstø sikret seg ett av SVs fem utjevningsmandater. Og hun kan, ved en slags skjebnens ironi, takke sin tidligere sjef Lysbakken: Det var i Hordaland SV gjorde det godt nok til å komme over sperregrensen, slik at SV fikk utjevningsmandater. Lysbakkens overskuddsstemmer bidro til å sikre Bergstøs utjevningsmandat.

STÅR STERKT: Knut Arild Hareide (KrF) er representanten med flest velgere i ryggen. Høyres Erna Solberg må dele Høyre-velgerne med flere og ender opp midt på treet.
HÅVARD BJELLAND (ARKIV)
STÅR SVAKT: Med i underkant av 2000 stemmer i Finnmark har Kirsti Bergstø det svakeste mandatet på Tinget.
SCANPIX (ARKIV)

— Den norske valgordningen gjør at i små fylker er man dømt til å få inn noen representanter som velgerne i fylket ikke vil ha, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Han påpeker at utjevningsmandatene ikke er valgt av fylkene, men av hele landet.

I andre enden av skalaen finner vi KrF-leder Knut Arild Hareide fra Bømlo. 22.114 velgere stemte på KrF i Hordaland. Det gjør Hareide til stortingsrepresentanten med flest velgere i ryggen.

Tre av de fire representantene med flest velgere i ryggen, kommer fra Hordaland. Oslobergenser Heikki Holmås (SV) har andreplassen, Frp-erne Gjermund Hagesæter og Helge André Njåstad fra Hordaland følger med 21.679 velgere hver.

Overskudd for Hareide

Det viser BTs gjennomgang av valgresultatene. Antall velgere et parti har fått i et fylke, er delt på antallet mandater partiet fikk. Den «sterkeste» representanten fikk altså mer enn 11 ganger så mange stemmer som den «svakeste».

— Det er ikke sånn at mange har kastet bort en stemme på Hareide. Han har bidratt tungt til et av KrFs utjevningsmandater i et annet fylke, sier Aarebrot.

Kartet viser også at innlandet er dårlig representert på Stortinget. De fleste representantene kommer fra kystnære strøk.

— Det henger nok sammen med at det i områder med mye næringsvirksomhet er det sterkere krefter for å få noen til å representere seg på Stortinget, tror Aarebrot.