• Vi har vært for mange i arbeid. Nå må vi kutte, sier polititopp.

Arne Vidar Hansen får langt fra noen drømmestart i nyjobben som administrasjonssjef i Hordaland politidistrikt.

Reelt mener han at årets budsjett gir politidistriktet 20–25 millioner kroner mindre å rutte med enn i fjor.

— I forhold til fjoråret må vi redusere med 40–45 årsverk i 2011. Og det er åpenbart at at det blir en del kutt også i politistillinger, sier Hansen til bt.no.

«Skrikende behov»

I dag er det cirka 900 ansatte i Hordaland politidistrikt, i alle typer stillinger.

Sist uke fikk Hansen det årlige tildelingsbrevet fra Politidirektoratet (POD). Ifølge Hansen er budsjettet for 2011 så stramt at det må føre til betydelige reduksjoner på mannskapssiden.

— Generelt blir det sånn at ledige stillinger ikke vil bli fylt opp, og at vikariater og midlertidige stillinger ikke kan videreføres, sier Hansen.

Leder av Politiets Fellesforbund i Hordaland, Kjetil Rekdal, tror kuttene som nå varsles får stor betydning for det synlige politiarbeidet. Han slo alarm om drastiske politikutt allerede tidlig i januar. Da viste forbundets tall at det ble ti færre politifolk i Hordaland bare i løpet av 2010.

— Vi har et skrikende behov for folk. Allerede i dag er det vanskelig å få gjort alle oppgavene som politiet er pålagt. Kutt i den størrelsesordenen du nevner, må nødvendigvis få store konsekvenser for hva politiet rekker over, sier Rekdal.

- Tror du det vil gå ut over folks trygghet?

— Det er åpenbart at dette får betydning for publikum. Du tar ikke bort 40–45 stillinger uten at det merkes. Sitter de der i dag uten å gjøre noe, da? Det tror jeg definitivt ikke. Dette vil merkes. Men foreløpig vet vi ikke hvor kuttene kommer og hvilke kriminalitetsområder som eventuelt må nedprioriteres, sier lokallagslederen.

Leder Tore Salvesen i Norsk politilederlag i Hordaland understreker at han ikke ønsker å krisemaksimere situasjonen.

— Men vi mener et varsko er på sin plass. Ja, vi kan forholde oss til det antall ansatte vi får ut fra budsjettet. Men da får det konsekvenser. Det kan på lang sikt føre til at vi ikke oppnår målene våre for trygghet, lov og orden, sier Salvesen.

- Slite voldsomt

I Fana sitter lensmann Norvald Visnes og vet ikke helt hvordan årets budsjett vil slå ut for hans politistasjon.

— Mister vi folk, vil vi slite voldsomt. Da blir det vanskelig å opprettholde den vakt og beredskap som er nødvendig. Men jeg håper og tror at vi skal kunne drive videre på samme nivå som i 2010, sier Visnes, som i januar opplevde at snøkaos bandt opp hele politistyrken hans.

Visepolitimester John Reidar Nilsen mener det ikke er noen dramatikk rundt kuttene.

— Den vanlige samfunnsborger vil ikke merke noen endring. Og det er ikke bestemt hvor kuttene kommer, for eksempel om de vil ramme politifolk i innetjeneste eller på gaten, sier han.

Han ser på den stramme situasjonen som et «insitament til å tenke lurt».

— Det blir utfordrende, men vi skal jaggu meg klare å gjøre mye med de folkene vi har, sier Nilsen.

— Husk at vi er nesten tusen ansatte. De mannskapskuttene vi nå står overfor, får ikke noe å si for å ivareta ro, orden og trygghet. Det kan bli snakk om ikke å rykke ut på meldinger om bråk. Men vi har masse å gå på i forhold til å ha en forsvarlig bemanning. Det er ikke snakk om at vi er nedpå finéren.

Uønsket utvikling

Nilsen sier likevel at utviklingen ikke er ønsket.

— Vi ønsker jo å komme i en situasjon der vi kan ansette flere, sier visepolitimesteren.

Fagforeningsleder Rekdal sier det er et paradoks at bemanningen går ned, når det er et mål å øke politistyrken i Norge med nesten 3000 nye politifolk innen 2020.

— Jeg lurer veldig på hvordan vi skal få bedre politidekning, når virkeligheten er at vi kutter i bemanningen, sier Rekdal.

Ingen får fyken

Administrasjonssjef Arne Vidar Hansen understreker at ingen vil bli sagt opp som følge av årets budsjett.

— Og 12 politistillinger som vi har fått øremerkede midler til, vil bli lyst ut og besatt. Dette handler om å la være å erstatte folk som slutter, sier Hansen.

Kan politiet kutte uten at det går ut over din og min trygghet?