Politiet har i vinter beslaglagt en rekke førerkort og ilagt bilførere bøter på inntil 4000 kroner fordi de ikke har giddet å skrape vekk is og snø fra frontruten og sidevinduene.

Kravet er at du skal fjerne is og snø tilsvarende den flaten som dekkes av vindushviskeren.

Men en av bilførerne som ble tatt, så gjennom en åpning stort som et frimerke. Da var det ingen nåde fra lovens lange arm.

Klar økning

UP-sjef Runar Karlsen bekrefter overfor Aftenposten at de har satt fokus på manglende sikt på grunn av snø og is, og at de så langt i vinter har beslaglagt en rekke førerkort.

— Vi har ikke noen konkrete tall foreløpig, men det er ingen tvil om at vi har sett en klar økning både når det gjelder førerkortbeslag og anmeldelser etter at vi fokuserte på problemene, sier UP-sjefen.

— De fleste vi har stoppet er klar over at man skal ha god sikt, men det er mange som er blitt overrasket over at vi reagerer såpass strengt, legger UP-sjefen til.

Det er mange som er blitt overrasket over at vi reagerer såpass strengt. UP-sjef Runar Karlsen

På skoleveien

Bilførere som ikke har tatt seg tid til å skrape vekk is fra frontruten og sidevinduene, har mistet førerkort i minst tre måneder og i tillegg ilagt bøter på 5000 kroner og oppover. De aller fleste har mistet lappen på stedet. Mindre forseelser er som regel endt med en bot på mellom 3000 og 4000 kroner, sier Karlsen.

Politifolk avisen har snakket med forteller at det ofte er på veiene rundt skolene at de fleste bilførere med dårlig sikt gjennom frontruten er blitt stoppet. I mange tilfeller er det snakk om foreldre som kjører sine barn til skolen, uten å ha tatt seg tid til å skrape vinduene før de la av gårde.

— På veiene rundt skoler og i boligområder er det ekstra viktig med god sikt i alle retninger, sier UP-sjefen.

Mange husker sikkert også Dagsrevy-innslaget for noen uker siden da en politimann nesten ble kjørt ned av en bilist som hadde minimal sikt gjennom frontruten. Mannen oppdaget ikke engang at det var politikontroll og kjørte videre. Han ble straks innhentet av politiet og fratatt førerkortet på stedet.

- En åpenbar risiko

  • Det er ingen tvil om at manglende sikt, enten det er forover eller til sidene, er en «åpenbar risiko» som vi må reagere på, og som lett kan føre til ulykker og skader, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Reglene er ikke til å ta feil av (forskriftenes § 3):

«Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende»

UP-sjefen er skremt over hva de har sett i vinter.

— Vi har dessverre flere eksempler på at dårlig sikt har ført til alvorlige ulykker, legger han til.

— Det verste tilfellet var vel en kar som kjørte og så ut gjennom en åpning stort som et frimerke. Det virket nesten som om han bare hadde trykket tommelen mot frontruten for å smelte isen, før han kjørte i vei. Hullet var så lite at mannen satt fremoverbøyd og med ansiktet nesten helt inntil frontruten, for å se ut. Mannens førerkort ble beslaglagt på stedet og i tillegg fikk han en klekkelig bot, sier Karlsen.

Bare slurv

Å ikke ta seg tid til å fjerne is og snø fra frontruten og sidevinduene, er rett og slett bare slurv. Det tar tross alt ikke mer enn to, tre minutter å skrape vinduene utvendig.

På kalde dager er det ofte is også på glasset innvendig. I hvert fall opplever de fleste at det dugger når man starter motoren og setter varmeapparatet på full guffe. Varm luft i kalde omgivelser skaper dugg. Det er derfor et godt tips å starte med kald luft fra varmeapparatet og øke temperaturen gradvis.

Det er ikke bare på veiene at UP har økt fokus på at sikten skal være tilfredsstillende i alle retninger. Problemene får nå også langt mer oppmerksomhet i skoleringen av politifolk.

Hvor mye av frontruten skal være fri for is og snø for å unngå at politiet reagerer?

  • Det er mye skjønn, men tommelfingerregelen som politiet følger er at det er området som dekkes av vindusviskeren som skal være rent for snø og is.