Plansjef Mette Svanes i byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling ante ingenting om at det nye bygget kunne torpedere den lange Nordnestunnelen.

— Den løsningen blir veldig, veldig vanskelig slik det bygges nå, sier Svanes.

Oppgitt velforening

Den lange Nordnestunnelen skal lede trafikken fra vest i en tunnel under Nøstet. Den skal ha avkjøring til Klostergarasjen og munne ut på østsiden av Nordnes. Tunnelen kan avlaste Nøstet for en trafikk tilsvarende 12.000 biler i døgnet.

— Vi blir oppgitt for å si det forsiktig. Vi har kjempet for denne tunnelen lenge, helt siden 1999. Da er det ganske fortvilende at det gis en byggetillatelse som ødelegger det hele, sier Tormod Carlsen i Sydnes og Nøstet velforening.

Byrådet

Den lange Nordnestunnelen er ingen luftig og urealistisk visjon fra en velforening. Både byrådet og bystyret ser på tunnelen som et interessant prosjekt. Da reguleringsplanen for Dokken og Nøstet ble endret av bystyret 27. april i fjor, lot den seg kombinere med lang Nordnestunnel. Byrådet skrev:

«Byrådet finner dette lange alternativet interessant og vil ha dette vurdert som alternativ til dagens vedtatte trasé for Nordnestunnelen».

Nå spørs det om en slik utredning er nødvendig. For Universitetet i Bergen fikk 17. oktober i fjor rammetillatelse til et nybygg fra etat for byggesaker og private planer.

Fulgte planen

Den gang sorterte byggesaksavdelingen og planavdelingen under Lisbeth Iversen. Sjefene møttes hver 14. dag til ledermøter for å samordne arbeidet og unngå at den ene etaten gjør noe som kolliderer med det den andre er i gang med.

Byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes, som ikke ledet etaten i oktober i fjor, sier rammetillatelsen er gitt i henhold til reguleringsplanen.

— Så lenge denne tillatelsen ikke ble påklaget av noen, var det ikke mulig for oss å stoppe saken.

Skulle saken vært stoppet, måtte det foreligge et bygge- og deleforbud på tomten.

Til likes med plansjef Svanes var Vikenes ikke klar over at det nye bygget vil gjøre det bortimot umulig å bygge en lang Nordnestunnel. Skal det bli plass der, må nabohuset rives, og det skal snart bli moské.

Vanskelig å planlegge

Ruth Grung, som leder komité for miljø og byutvikling var ikke klar over det som har skjedd.

— Jeg synes det er helt utrolig. Jeg trodde det var alminnelig kjent også internt i kommunen at det er et sterkt ønske om å utrede denne tunnelen, som er et bedre alternativ enn den korte. Jeg er rett og slett målløs.

Hun vil etterlyse planene for lang Nordnestunnel, men innser at den tunnelløsningen kan bli vanskelig.

— Det gjør det utrolig vanskelig å planlegge i denne byen når det foregår på denne måten. Det er knapphet på areal i Bergen, og det blir veldig dyrt å bygge når ting skjer i feil rekkefølge og den ene hånden ikke vet hva den andre gjør.

TUNNELINNSLAG: Den lange Nordnestunnelen skulle få innslag ved siden av jusbygget i Jekteviken. Her startet nylig sprengningsarbeidet for et nytt bygg.