BT kan i dag avsløre at byrådet hadde god tid til å varsle bystyret om den økonomiske bomben som tikket i Bydrift Bergen KF.

Les også: Bydrift på glattisen

Både direktør Kjersti Skaar og tidligere styreleder Kristijane Cook Bulukin bekrefter at byrådsavdelingen ble informert i forkant av 1. tertialrapport. Det samme står det i den ferske årsberetningen fra styret:

«Ved tertialrapport I i 2007 ble eier varslet om at Bydrift Bergen KF ville få et underskudd i størrelsesorden 15-17 mill pr. 31.12.2007» står det i årsberetningen.

Hadde en måned på seg

Skaar sier at brevet fra dem ble sendt 21. mai. To uker senere la byrådet frem sin tertialrapport. Der står det ingenting om de økonomiske problemene i Bydrift. Riktignok reduseres resultatkravet med en halv million kroner, men fortsatt er Bydrift oppført med en overføring til bykassen på ti millioner kroner.

Den halve millionen er heller ikke knyttet til økonomiske problemer, men er et regnskapsteknisk forhold.

Tidligere har byråd Lisbeth Iversen (KrF) sagt at hun først ble klar over det ventede underskuddet i juni, og ikke rakk å få det med i 1. tertialrapport.

Tertialrapporten ble sluttbehandlet i bystyret 25. juni. Med andre ord hadde byrådet over en måned på seg til å legge frem de nye opplysningene om Bydrift. Det ble ikke gjort. I stedet gikk det ytterligere fire måneder før byrådet varslet bystyret.

**Bak nyhetene:

Når tillit brister**

Tydelige signaler i 2006

Kjersti Skaar sier at ledelsen i juni 2007 lenge hadde vært klar over at Bydrift ville gå på store tap i forbindelse med den dårlige samferdselskontrakten.

– Det så vi allerede våren 2006. Utover høsten ble det tydelig. Det var derfor styret hyret advokat og satte i gang et stort arbeid for å prøve å bli fritatt fra kontrakten. Enten måtte vi få medhold i vår måte å tolke kontrakten på, eller så ville vi ut.

– Hvordan ble byråden informert om de økonomiske problemene?

– Byrådsavdelingen får jo styresakene tilsendt, og er til stede på de fleste styremøtene. Det første signalet til byrådsavdelingen kom vel på slutten av 2006 i en regnskapsoppfølging til september. I årsberetningen for 2006 gjorde vi det klart at vi ikke ville klare eierkravet (om 10,5 millioner i overskudd red.anm.).

– Var krystallklare

Daværende styreleder Kristijane Cook Bulukin bekrefter Skaars versjon.

– I vårt innspill til 1. tertialrapport var vi krystallklare på at dette kom til å gå dårlig.

– Når kom tallene 15-17 millioner i underskudd opp?

– Det husker jeg ikke, men de verserte på denne tiden, og vi sendte dem straks videre til byrådsavdelingen.

At det gikk økonomisk i utforbakke var godt kjent for styret lenge før 21. mai. 24. april behandlet styret en kriseplan for økonomien i foretaket.

– Da avgjørelsen kom i striden om samferdselskontrakten i januar, var det klart for alle at vi kom til å ta store tap, sier Bulukin.

Iversen bekrefter

Byråd Lisbeth Iversen var ansvarlig både for Bydrift og samferdselsetaten frem til nyttår. Iversen bekrefter at hun ble varslet om underskuddet 21. mai.

– Da kalte jeg umiddelbart inn til foretaksmøte.

– Men hvorfor ble ikke informasjonen tatt med i tertialrapporten?

– Vi jobber med å besvare alle slike spørsmål fra opposisjonen. Siden dette er en mistillitssituasjon, må du snakke med Monica, sier Iversen – og henviser til byrådsleder Monica Mæland (H).

Mæland sier at byrådet vil legge frem et skriftlig notat om saken på neste bystyremøte. Hun mener det var umulig for byrådet å inkludere informasjonen de fikk 21. mai i tertialrapporten.

– To uker er svært kort tid. Husk at informasjonen blir sendt til byrådsavdelingen, som gir den videre til finansavdelingen før byrådet behandler tertialrapporten.

– Konspirasjonsteori

– Men det var fem uker igjen til bystyremøtet. Kunne dere ikke lagt det frem der?

– Nei, vi måtte undersøke informasjonen først. Vi undret oss over opplysningene vi fikk. Fagbyråden opplevde at hun ikke fikk nok svar, og at det trengtes en ekstern granskning. På grunn av ferien kom ikke den i gang før august.

– Betyr det at dere ikke stolte på tallene dere fikk fra styre og administrasjon?

– Det betyr at vi ville undersøke dem. Vi får mange bekymringsmeldinger. Vi kan selvsagt begynne å sende alle videre til bystyret, men da forsvinner jo litt av vitsen med å ha et byråd.

– Opposisjonen anklager byrådet for bevisst å ha skjult informasjonen for å slippe temaet i valgkampen. Hva sier du til det?

– Da er konspirasjonsteoriene vel langt fremme i pannen.

VAR VARSLET: Byråd Lisbeth Iversen var varslet om at Bydrift forventet et underskudd på mellom 15 og 17 millioner kroner. I forrige uke stilte Rødt mistillitsforslag mot Iversen på bakgrunn av Bydrift-saken. Nå overlater Iversen til byrådsleder Monica Mæland å svare på spørsmål om situasjonen.
Silje Katrine Robinson