I en sølvgrå Ford Transit dro dommere, advokater, tiltalt og etterforskere til Breistein.

Ruten var Shell-stasjonen, tiltaltes leilighet og trafokiosken hvor Rebecca Rist ble funnet

Tove Rist, moren til den drepte, var med da retten i formiddag gikk bak kiosken for å se eksakt hvor og hvordan Rebecca ble funnet.

En etterforsker fra Kripos og en rettsmedisiner fortalte retten at noen må ha fraktet Rebecca Rist til transformatorkiosken. De utelukket at hun kan ha gått i terrenget bak kiosken og så falt ned.

— I så fall ville hun fått skader eller merker etter fallet, forklarte Kripos-etterforskeren.

Rebecca Rist lå dessuten i en så unaturlig posisjon at ekspertene mener det er høyst sannsynlig at hun ble båret og så lagt ned bak kiosken.

Etter befaringen fortsatte rettssaken i Tinghuset i Bergen.