— På Helleneset kjente jeg at tangen var helt oljeaktig. På sjøen så jeg to rander med oljefilm, én langs land og én lenger utpå, sier turgåeren til bt.no.

Han begynte å observere oljesølet på Eidsvågneset.

— Derfra så jeg at det i hvert fall gikk rundt hele Helleneset, sier mannen.

«Oi!», sa han

Senere oppsøkte han flere nes på vei innover langs Byfjorden. Helt til Biskopshavn så han rester av oljesølet.

— På Helleneset traff jeg en kar fra friluftsrådet. Han sa bare «Oi!», men svarte at de ikke har beredskap for sånn, sier mannen.

bt.no dro selv til Eikeviken, cirka en kilometer nærmere byen enn Helleneset, og så tydelig oljefilmen som lå fra fjæresteinene og mange meter utover.

— Jeg aner ikke hva det kan være, men for meg lukter det ikke diesel. Jeg har bodd i området lenge, men aldri sett noe sånn før. Det verste er at det er grisete på badeplassen ved Helleneset, og at sølet har holdt seg i flere timer. Er det noe som ligger og lekker, spør mannen.

Han varslet politiet, som så varslet brannvesenet.

— Jeg har vært her i flere timer nå, og ikke sett noen båter utpå som har sjekket ut hva dette kan være for noe, sier mannen som meldte fra om sølet.

«Blueshine»

Det viser seg at henvendelsen havnet hos havnevakten i havnevesenet.

— Jeg har kjørt opp strekningen fra Helleneset til byen, sier havneinspektør Hans Skjønhaug.

— Det er en sånn «blueshine» på sjøen der ute, bekrefter han.

Han oppfattet det han så som tynn oljefilm, som samlet seg inne ved land og så ble spredd utover med strømmene.

— Jeg har prøvd å finne ut hvor kommer fra, men det var umulig. Det er snakk om et begrenset flak, sier Skjønhaug.

Etter hans vurdering er dette udramatisk.

— 10 liter med dieselolje eller hydraulikkolje kunne laget det jeg så. Det er umulig å ta opp, sier Skjønhaug.

- Vanlig melding

Havneinspektøren sier de får flere slike henvendelser i uken.

— Ofte er det lite vi finner ut av det. Vi noterer ned og sender rapporter til oljevernberedskapen på Vestlandet.

De gangen de klarer å finne en årsak, dreier det seg ofte om overbunkring - altså at et forsyningsskip mister noe olje eller drivstoff på sjøen under tanking.

— Eller det kan være båter som slipper ut mindre mengde som gjør mye av seg. I dag var det god sikt, da virker et slikt syn mye sterkere.

- Så badegjester på Helleneset har ikke noe å frykte til sommeren?

— Nei, nei, dette er sånn som fordamper av seg selv.

TYNN FILM: bt.no-bilde fra sjøen i Eikeviken i ettermiddag. FOTO: Vegar Valde