Årsmøtet i Hordaland SV vedtok i dag en enstemmig uttalelse om at partiet ikke har tillit til Hordaland politidistrikt. Partiet sendte ut pressemelding om uttalelsen sent søndag kveld.

Partiet viser til de alvorlige feilene som er begått i Monika-saken, og mener det ikke er tilstrekkelig at politimester Geir Gudmundsen midlertidig har trådt til side.

— Alvorlig systemsvikt

«Hordalandpolitidistrikt og Politidirektoratet har svikta Monika Sviglinskaja og morhennar på det grovaste. Men det kan og sjå ut til at det er ein alvorleg systemsvikt vedHordaland politikammer, og SV vil sette eit stort spørjeteikn om politidistriktet tek vald mot bornog kvinner på alvor», heter det i uttalelsen.

— Manglene i etterforskningen av Monika-saken er svært graverende, og i tillegg ser det ut til at det har vært en systemsvikt i politiet over lang tid. Når det er påtalt alvorlige feil i Frantzen-saken, og dette gjentar seg flere år senere, er det alvorlige strukturelle og kulturelle feil i Hordaland-politiet. Det betyr at det må tas alvorlige grep, sier Steinar Nørstebø, fylkesleder i Hordaland SV.

Han mener Politidirektoratet må gripe inn og overta styringen.

Mandag konkluderte Riksadvokatens granskingsgruppe med at det har skjedd grove feil i etterforskningen av Monika-saken. Samtidig har Spesialenheten etterforsket om det har skjedd straffbar tjenesteforsømmelse fra politiets side. Konklusjonen er ventet om få dager.

— Må få konsekvenser

- Geir Gudmundsen har trådt til side som politimester frem til granskingene av politidistriktet er avsluttet. Hvorfor er ikke det tilstrekkelig?

— Han kan ikke komme tilbake til politidistriktet med dette utgangspunktet, for her er det åpenbart en kultur som har fått utvikle seg over tid. Hadde dette vært en privat virksomhet som opplevde så grunnleggende tillitssvikt, ville det fått umiddelbare konsekvenser for ledelsen. For politiet er det enda større grunn til at det må få konsekvenser, fordi politiets viktigste kapital er tillit, internt og blant publikum.

- Er det ikke prematurt å komme med et slikt krav før Spesialenheten har konkludert?

— Det ville vært prematurt å konkludere når det gjelder konkrete forhold som gjelder enkeltpersoner. Det må granskingen avdekke. Det vi påpeker er at det er en så grunnleggende tillitsbrist at det i seg selv må føre til endringer, sier Nørstebø.