• Som ansvarlige politikere føler vi oss lurt, hevder SVs fylkestingsgruppe og krever omkamp om skoleskyssen.

I all stillhet vedtok fylkestinget like før jul å fjerne kompensasjonen for såkalt midtskyss. Midtskyss er skoleskyss midt på dagen for småskolebarn som ikke går i skolefritidsordning.

Midtskyssen var nevnt i en fotnote til budsjettet og druknet i debatten om de store budsjettpostene.

Nå krever SV omkamp. — Saken har ikke vært til reell politisk behandling, mener Bjørn Lothe, leder av SVs fylkestingsgruppe. På fylkestinget forrige uke reiste SV saken, men i mangel av flertall der og da, ble SVs bønn for midtskyssen oversendt fylkets komité for næring- og utdanning.

— Målet må være å få til en form for spleiselag for de skolene som trenger midtskyssen mest, sier Bjørn Lothe.

Sparer åtte millioner

Neste skoleår blir halvparten av utgiftene til midtskyss dekket, året etter faller kompensasjonen helt bort. Da kan fylket spare åtte millioner i skoleskyss.

Fitjar-ordfører Agnar Aarskog (Ap) vil få partifeller til å ta skoleskyssen opp i Stortinget, der smutthullet i loven kan tettes. - Da loven om skoleskyss ble laget, var det ikke vanlig med fem dagers uke for småskolen. Da hadde ungene færre, men lengre dager på skolen. Med skole hver dag er mange avhengig av skolebuss midt på dagen, mener Aarskog.

Aarskog har fått flere henvendelser om saken siden BT første gang skrev om midtskyssen for 14 dager siden.

Kutter en skoledag

Sæbø skole i Radøy har løst skoleskyss-problemet ved å kutte en skoledag. Neste år skal småskolebarna gå fire dagers uke - på tross av at foreldrene i en spørreundersøkelse ønsket seg fem dagers skoleuke.

BT skrev tidligere om skolebarna på Kismul, som er avhengig av skoleskyssen for å komme seg til Kirkevoll skole i Fana. Når midtskyssen forsvinner, må de minste vente to timer til skolebussen går. Til Kismul går heller ikke ordinær buss.

Avdelingsleder Tor Grini mener Kirkevoll skal løse flokene ved å legge om skoleruten slik at elevene kan følge rutebussen. - Men til Kismul må vi lage en ordning, sier Grini.