SV vil avskaffe friskoleloven når de snart tar fatt på sin regjeringsgjerning. Nå sier partiet at de også vil gi forskjellige typer skoler ulik støtte fra staten.

En skomakerutdanning i Fredrikstad er ifølge SVs Rolf Reikvam en skole som bør ha oppunder 100 prosent statstilskudd, mens «kommersielle skoler» som John Bauergymnaset og Sonans bør ha lavere tilskudd.

Med dagens friskolelov får alle godkjente skoler 85 prosent statlig finansiering.

— Gir penger til gettoer

— Det er dramatisk hvis dette skjer. Kan ikke SV like gjerne si at de ønsker å kneble aktører som oss, spør Sonans-rektor Per-Otto Romøren.

Den private skolen tilbyr videregående utdanning i flere norske byer, blant dem Bergen.

Romøren frykter uforutsigbarheten hvis SV sitt syn får gjennomslag i den nye regjeringen, og lurer på hvem som skal sitte og bestemme hvilke skoler som får mest penger.

— Trynefaktoren må ikke avgjøre hvor mye penger skolene skal få. Vi er ikke glad for en ordning der en statsråd skal sitte og vite best hvem som skal få penger og hvor mye, sier styreleder Ragnar Johansen i Norske fag- og friskolers landsforbund.

SVs Rolf Reikvam, som er leder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, skjønner ikke poenget med at private skoler driver parallelt med den offentlige skolen.

— Levende Ord er blant disse. Hvorfor de skal finansieres med 85 prosent, skjønner ikke jeg. Her er det offentlige med på å finansiere gettoer, sier Reikvam.

- Ny lov etter jul

Han varsler en ny lov på nyåret der friskolebegrepet blir gravlagt.

— Privatskolebegrepet må tilbake. Det er ikke slik at noen skoler er frie mens andre, altså de offentlige, er ufrie, sier Reikvam.

Han ønsker seg ikke tilbake til den gamle privatskoleloven der bare skoler med alternativ pedagogikk og et religiøst grunnlag fikk godkjenning.

— Vi ønsker skoler med et ideelt mål, og så må det vises skjønn. Vi kan ikke ha et eget utdanningssystem på siden av det offentlige, mener Reikvam.

John Bauergymnaset tviler på at SV kan endre finansieringen sånn uten videre.

— Vi har fått en soleklar godkjenning fra den norske stat. Ingen lov kan gis tilbakevirkende kraft, og i lovteksten står det at vi har 85 prosent statsstøtte, sier daglig leder Rune Eikeland i John Bauer Norge.