– SV er beskyldt for å være Ole Brumm-partiet. Det kan vi ikke være i klimapolitikken. Vi må faktisk gjøre noe som gir litt ubehag, sier SVs gruppeleder Oddny Miljeteig.

Mandag lanserte Ap sitt opplegg for et lokalt klimaforlik. For tamt, var reaksjonen. I dag presenterer SV sin klimapakke, som på flere punkt går tøffere til verks.

SVs klimakur er også ment som en invitasjon til de andre partiene.

Pisk og gulrot

Særlig motstand venter Miljeteig på forslaget om å fjerne 2000 parkeringsplasser i sentrum innen 2009 og erstatte dem med skyssanlegg i bydelene.

Det betyr at SV vil ha bort to av fem parkeringsplasser i sentrum.

– Vi ser at dette ikke lar seg gjøre over natten. Men det er ikke til å komme forbi at flere p-plasser gir flere biler i sentrum. Her går vi til kjernen av bypolitikernes unnfallenhet over flere tiår.

– Skal 2000 p-plasser bort, må man nærmest bolte dørene til nye anlegg og fylle igjen utsprengte garasjer. Mener SV det må til?

– Dette har vi ikke diskutert i slik detalj. Vi foreslår også å innføre kollektivfelt på alle firefelts innfartsårer, slik at vi kan få flere busser på veiene. Det er alltid snakk om pisk og gulrot og vi ser at begge deler må til.

Bremser flytrafikken

Av andre kontroversielle forslag på SVs liste er rushtidsavgiften, som Ap ikke ville ta stilling til. SV vil dessuten elektrifisere Bergen havn.

– Hva mener du med å elektrifisere havnen?

– At cruisebåter og andre store skip får strøm fra landet i stedet for å ligge med motoren i gang. Eidfjord har klart det med sin cruisehavn, da må Bergen kunne få det til.

I august 2006 vedtok byrådet å bevilge 750.000 kroner til et prosjekt som skal skaffe Flesland flere helårs flyruter. Fylket bidrar med 4,5 millioner kroner. Her vil SV gå motsatt vei og foreslår at kommunen kjemper mot rullebane nummer to på Flesland.

SV vil heller gå i spissen for utbedring av Bergensbanen. Hvis reisetiden kommer ned i fire timer kan mye av Oslo-trafikken gå med tog i stedet for med fly.

– Her snakker vi om å utbedre dagens Bergensbane, så får prosessen med Haukeli og høyhastighetsring gå parallelt, sier Miljeteig.

– Meningsløst

Bergen Aps miljøtalsmann Hallgeir Hatlevik synes SVs forslag går for langt.

– Vi må jo sørge for at bergenserne klarer å komme seg på jobb og får ungene til barnehage. Å fjerne p-plasser uten at det finnes reelle kollektivalternativer, er jo meningsløst, sier han.

Hatlevik har likevel tro på at Ap og SV kan bli enige om et sett tiltak.

– Dette er godt utgangspunkt for forhandlinger, sier han.

Hatlevik savner Høyre i debatten, og spør om det er taktiske årsaker til det.

– En stemme til Høyre kan fort bli en stemme til Frp i byråd, mener Hatlevik.

Byrådsleder Monica Mæland avviser at de er passive, og peker på at byrådet vil legge frem klimahandlingsplan i juni. Den vil ikke inneholde de mest drastiske tiltakene som SV foreslår.

– De må gi avkall på ting som veiprising og piggdekkavgift hvis de vil ha et bredt forlik, sier Mæland.

Miljøbyråd Lisbeth Iversen (KrF) lover omfattende grep i klimaplanen, men kan foreløpig bare røpe to konkrete tiltak: Mer penger til sykkeltraseer og at kommunen skal fly mindre. I tillegg kommer en plan for alternativ energi i hver enkelt bydel.

BILLEDTEKST: I løpet av to år vil SV fjerne 2000 parkeringsplasser i sentrum. ¿ Vi må faktisk gjøre noe som gir litt ubehag, sier SVs gruppeleder, Oddny Miljeteig.
Bergens Tidende