• Bussbilletter til 15 kroner stykket.* Egne boliger til alle psykisk utviklingshemmede.* Mat fra egne kjøkken fra alle eldreinstitusjoner.

Dette er tre av hovedpunktene som Sosialistisk Venstreparti byr frem til bergenserne før valget.

Toppkandidat Oddny Miljeteig bød pressen skillingsboller og kaffe på formiddagen og bergenserne torgmøte med appeller og rockeband på ettermiddagen da SV i dag smelte av det offisielle startskuddet for valgkampen.

Og fordi åpningen var lagt "dagen derpå" etter folkemøtet på Handelshøyskolen, kunne også partileder Kristin Halvorsen kaste glans over åpningen

Uten prislapp.

Miljeteigs og cos hovedmål er å holde Høyre og Fremskrittspartiet utenfor politker-etasjene i Rådhuset den neste valgperioden.

-Det betyr oppslutning om fellesskapsløsninger, forklarte Miljeteig.

Som et alternativ til Høyres privatiseringsbølge vil SV ha nye løsninger innen offentlig sektor.

Men partiets velgergaranti inneholder ingen prislapp.

-SV setter velferdsbehovene høyere enn budsjettbalansen, forklarte Miljeteig.

Partiet lover billigere kollektivtrafikk når staten endelig gir kommunen mulighet selv å fastsette pris og tilbud.

-Når andre storbyer har klart å sette ned bussprisene, må også Bergen klare det., mener SVerne som også vil ha umiddelbar forlengelse av bybanen til Oasen og Flesland straks trafikken kommer i gang på banen til Nesttun.

Åpner for KrF

I Bergen SV er det stor motvilje mot å inngå et forpliktende samarbeid med sentrumspartiene selv om et slikt samarbeid skulle bringe partiet i posisjon i bystyret.

Partilederen virket imidlertid i dag mer åpen for et slikt samarbeid.

— For SV er det viktig er det viktig å komme i posisjon. Etter valget er det kjøttvekten som teller. Skulle Kristelig Folkeparti gi oss mulighet for å gjennomføre vår politikk, skal det ikke stå på SV, sa Halvorsen..

EKSTRA PIFF: SVs partileder Kristin Halvorsen, som hadde deltatt på folkemøte kvelden før, var med da Oddny Miljeteig dro i gang valgkampen i Bergen i går.