Allerede torsdag sa SVs eget ungdomsparti, SU, at regjeringsdeltakelsen nå bør vurderes som følge av at det først fra 2014 blir full CO2-rensing ved gasskraftverket på Mongstad

Det samme sa tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik fredag morgen. Nå er også Bergen SV inne på de samme tankene når lokallaget i en pressemelding gir uttrykk for at Soria Moria-erklæringen har fått den siste spikeren i kisten.

— Det er så altfor tydelig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke respekterer inngåtte avtaler (...) Bergen SV vil gi sin fulle støtte til SU og ber med dette SV på det sterkeste vurdere å gå ut av regjeringen, heter det i pressemeldingen som er undertegnet av lokalpartiets leder, Åge Chr. Jacobsen.