Hordaland SV vedtok en resolusjon under helgens fylkesårsmøte, hvor de støtter lærerne i deres konflikt med KS.

Brøt forhandlingene

Lærerorganisasjonene brøt forhandlingene med kommunesektorens organisasjon KS, på grunn av uenighet om arbeidstidsbestemmelsene. Det blir nå en del av vårens lønnsoppgjør.

KS sitt forslag åpner opp for at lærarene sitt arbeidsår kan utvides fra 39 til 45 uker. Antall arbeidstimer totalt skal ikke øke.

«Læraryrket er ikkje ein ni til fire-jobb. Det veit lærarane, og det veit dei som vurderer å bli lærarar. Rekrutteringa vil stoppa opp. Ingen vil med opne auge gå inn i eit yrke der systemet er til hinder for å utføra den viktigaste delen av jobben, nemleg undervisning og oppfølging av elevane.» skriver Hordaland SV i sin resolusjon.

Ny ledelse

Steinar Nørstebø ble gjenvalgt som leder av fylkeslaget til SV. Kjartan Haugsnes fra Vaksdal ble ny politisk nestleder og Marianne Sæhle fra Bergen SV ble valgt som ny politisk nestleder.

Hordaland SV markerte også sin motstand mot reservasjonsretten for henvising til abort, ved å vedta resolusjonen «Nei til uthuling av abortloven». Der oppfordrer de alle kommuner til å si nei til reservasjonsrett for fastleger.

Samlet penger til Taiman

Fylkesårsmøtet samlet også inn penger som skal brukes til å få Taiman Fatah, som nylig ble sendt ut fra Norge, hjem igjen. Det ble samlet inn 4318 kroner i tillegg til en bevilgning på 2000 kr.