Det ble klart i Stortinget torsdag formiddag.

Da energi og miljøkomiteen avga sin innstilling om vassdragsvern, ble dette konklusjonen: Vefsnvassdraget i Norland blir vernet i sin helhet. Øystesevassdraget blir ikke tatt med i verneplanen, selv om opposisjonspartiene Høyre, KrF og Venstre la frem forslag om det.

Fremskrittspartiet står sammen med regjeringspartiene mot vern.

Omstridt

Saken skal endelig avgjøres ved votering i Stortinget neste uke. Men med den innstillingen som nå foreligger, er resultatet gitt: SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil sammen stemme for at det vassdraget som NVE ville verne, ikke blir vernet.

Det er bare SV og Vesnsre som i utgangspunktet ville verne hele vassdraget. Men hensynet til mulig utbygging av småkraftverk i nedre del, gjør at det forslaget som ligger på bordet, går inn for ven av bare øvre del.

Men, ved hjelp av SV stemmer, vil dette falle. Og Øystesevassdraget kan konsesjonsbehandles når BKK velger å søke, etter de planer selskapet alt har. De ønsker å overføre vannet i dette vassdraget vestover.

Diskuter: Ingen vern av Øystese-vassdraget

Knut Hjortland