• Dette slaget tapte vi. Vi stemte for bro, fordi vi tilhører en regjering som er for. Sånn er det bare, sier Ågot Valle.

For SV var tirsdagen en blandet opplevelse i Stortinget, der jubel vekslet med salte tårer: Gleden over å ha fått flertall for bybane i Bergen ble veiet opp mot det definitive nederlaget i striden om Hardangerbrua.

Det vakte en viss oppsikt at hele SV, som alltid har slåss innbitt mot å bygge den omstridte broen, plutselig gikk med på å stemme for. Hva slags troverdighet har SV etter dette?

Troverdighet?

— Ingen må tvile på at de motforestillinger vi har hatt er der fortsatt, men slingringsmonnet er blitt mindre for oss. Vi stemte for bro, fordi vi tilhører en regjering som går inn for prosjektet. Vi er tilhenger av parlamentarisme.

— Men troverdigheten?

— Jeg tror vi opprettholder vår troverdighet når vi sier at dette slaget tapte vi. Både vår parlamentariske leder, Inge Ryan, og våre folk i regjeringen har gjort det de kunne for å få et annet vedtak, sier Valle.

Hun er i det minste glad for at hensynet til villreinen er ivaretatt, at rassikring og veiutbedringer skal ha høy prioritet, og ikke minst at fergeforbindelsen Kvanndal-Utne skal opprettholdes.

Mindre motstand

Da stortingsflertallet sa nei til Hardangerbrua i 1996 var det sterk uenighet i flere av partiene. Både i Arbeiderpartiet og KrF måtte brotilhengerne trekke det korteste strået, mens det var motstanderne som kom til kort i Senterpartiet.

Denne gang var holdningene endret. Men det var bare i Arbeiderpartiet at det var reell debatt om hva som ville være riktig løsning. Senterpartiet var enstemmig for.

Endatil i Venstre var det enighet om å gå inn for å bygge bro, ifølge Borghild Tenden som er transportpolitisk talskvinne for partiet. Men i fylkestinget i Hordaland har Venstre hele tiden vendt tommelen ned for broprosjektet. Tenden sier at hun ikke har vært det minste i tvil om at broen bør bygges.

Også enighet i KrF

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) sier det samme om holdningen i hans parti. Mens KrF var delt i 1996, var det full oppslutning denne gang om å støtte prosjektet.

Hva så med Frp? Ifølge Arne Sortevik var det ingen i hans stortingsgruppe som reiste prinsipielle innvendinger mot å bygge Hardangerbrua. Men hele gruppen gikk som kjent inn for en annen finansieringsløsning enn bompenger.