Dette er noen av stridsspørsmålene som ble avgjort da Sosialistisk Venstrepartis landsmøte vedtok partiets nye arbeidsprogram søndag.

Landsmøtet vedtok blant annet et kompromissforslag om utdeling av heroin til tunge rusmisbrukere.

Nei til friskoler

Landsmøtet i SV vil at pedagogiske og religiøse alternativer til den offentlige skolen skal avvikles på sikt. Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen, heter det i arbeidsprogrammet som ble vedtatt søndag.

Flertallet sørget dermed for å skjerpe tonen i forhold til det opprinnelige forslaget til arbeidsprogram der det het at kommersielle aktører ikke skal kunne drive private skoler og at religiøse og pedagogiske alternativer bør underlegges strengere retningslinjer og kontroll.

Tja til heroin

Forslaget om forsøk med utdeling av heroin i kontrollerte former for de tyngste rusavhengige, ble moderert. Spørsmålet skal vurderes når det foreligger et bedre beslutningsgrunnlag og etter at det regjeringsoppnevnte utvalget har kommet med sin anbefaling.

Forslaget om å fjerne juryordningen og erstatte den med en utvidet meddomsrett falt. Landsmøtet forkastet også forslag om å erstatte juryordningen bare i sedelighetssaker. SV mener imidlertid at juryen skal begrunne sine avgjørelser.

Det nye arbeidsprogrammet sier også klart at trossamfunn som benytter seg av unntaksadgangen i likestillingsloven og som diskriminerer ved ansettelser, mister retten til statstilskudd.

Helge Sunde