Lillestrøm:

SV støtter fortsatt norsk deltagelse i Libya-krigen. Det ble klart på landsmøtet søndag formiddag.

Regjeringspartiet slår i uttalelsen imidlertid fast at Norge kun støtter krigen så lenge FN-resolusjonens strenge mandag følges.

— For SV er det avgjørende at resolusjonen har som klart mandat å beskytte sivilbefolkningen og at resolusjonen hadde bred støtte fra viktige aktører i regionen, herunder Den arabiske liga, heter det i utalelsen som ble vedtatt med klart flertall.

Blant motstanderne av uttalelsen var en rekke medlemmer av Hordaland SV, deriblant Tom Skauge og Kjartan Haugsnes. Skauge ba landsmøtet si nei til fortsatt norsk krigsdeltagelse, og begrunnet synet med at FN-mandatet nå er oppfylt etter at flyforbudssonen er etablert.

SV-støtten til bruk av norsk militærmakt i Libya, har klare betingelser.

— Den norske deltagelsen må kontinuerlig vurderes ut fra om FN-resolusjonens målsettinger oppfylles. Dersom dette ikke skjer, må det militære oppdraget revurderes, heter det i uttalelsen.

I vedtaket advarer SV også mot militære aksjoner i vestlig regi som har regimeendring som mål.

— Dette vil kunne svekke libyiske opposisjonen og dens kamp mot demokrati. det er det libyske folk som skal forme sin egen fremtid, mener SV.

Dermed vant partiledelsen frem i saken som det har vært mest spenning knyttet til på helgens SV-landsmøte.