Slaget om Fedje-ubåtens skjebne er på ingen måte avgjort. I slutten av denne uken er det SV-landsmøtet på Gardermoen som må ta stilling til om fungerende fiskeri— og kystminister Dag Terje Andersen (A) skal få sin vilje. Han har for lengst bestemt seg for å dekke til vraket med sand og grus.

— Statsråden var litt for kjapt ute, og jeg skjønner ikke helt denne travelheten, sier lederen i Hordaland SV, Jørgen Melve.

— Tildekking er absolutt det dårligste alternativet. Jeg lytter til den lokale ekspertisen, og er overbevist om at den beste løsningen må være å heve ubåten. Hadde den ligget på bunnen av indre Oslofjord med alt kvikksølvet, behøver vi ikke være i tvil om hva regjeringen hadde gjort, sier Åge Chr. Jacobsen som er leder i Bergen SV.

Kostnadene underordnet

— Vi må få vekk denne miljøbomben, så får det heller koste hva det koste vil. Jeg synes nok også at statsråden var noe for rask til å godta Kystverkets konklusjoner. Men så er han også et innlandsmenneske, sier SVs gruppeleder i bystyret, Oddny Miljeteig mer underfundig.

— Jeg regner virkelig med at vi her vest skal få full oppslutning om vårt syn på landsmøtet, tilføyer hun.

Alle de tre lokale SV-toppene skal delta på landsmøtet og akter å engasjere seg i ubåtsaken.

Fra SV-folk i Hordaland er det tatt flere initiativ for å unngå at vraket bare blir liggende på bunnen, slik statsråd Andersen ivrer for. Tidligere statssekretær Åge R. Rosnes har på vegne av Askøy SV fremmet konkret forslag om at ubåten må heves, uten noen omvei om ytterligere utredninger av ulike alternativer. Han understreker at kystbefolkningens bekymringer må tas på alvor. Rosnes er engstelig for Norges renommé som miljønasjon.

Risikabel tildekking

Styret i Hordaland SV er i sitt resolusjonsforslag mindre bastant i konklusjonen, men peker på risikoen ved tildekking. Blir arbeidet dårlig utført, vil det da være langt vanskeligere og kanskje umulig å heve vraket og fjerne kvikksølvet. Derfor må regjeringen sørge for at flere hevingsalternativer blir utredet, heter det.

Hallgeir Langeland, som er SV-representant i Stortingets transportkomité, sier på sin side at han er av samme oppfatning i dag som han har vært hele tiden: aller helst ønsker han å heve U-864, men forutsetningen er at man får utredet de ulike alternativer som finnes når det gjelder hevingsmetoder.

Vil ha ny høring

Fremskrittspartiets Hordalands-representant Arne Sortevik har nå fremmet forslag om ny høring om ubåtvrakets skjebne. Regjeringspartienes medlemmer i transportkomiteen skal nå ta stilling til utspillet fra Sortevik.

— Jeg kan vanskelig se hvorfor de skulle motsette seg en ny høring hvis de virkelig ønsker alle sider ved saken skikkelig belyst av landets fremste kompetansemiljøer, sier Sortevik.

Han mener representanter for det undervannsteknologiske miljøet bør møte i høringen, sammen med representanter for Kystverket og marinens ubåteksperter.

Odd Mehus