— Jeg har vært med på å skjule to familier i flere år, for å hindre at de ble kastet ut av Norge. Begge gangene på grunn av kjønnsbasert forfølgelse. Den ene familien er fra Bangladesh, og jeg var med på å holde dem skjult i Bergens-distriktet i tre år, fra 2000 til 2003, sier Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV i Bergen bystyre.

— Og den andre familien? Skjuler du dem fortsatt?

— Det kan jeg ikke svare på, sier Miljeteig.

Les også: Nå må de ut

Må være siste utvei

Nå gjør SV-politikeren seg klar til å trosse myndighetene igjen. Denne gangen er det kurderne fra Nord-Irak, de såkalte MUF-erne, hun sier seg villig til å hjelpe til med å skjule.

MUF-erne er 200 kurdere som fikk bli i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn. Saken ble senere kjent som UDI-skandalen, og felte daværende UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen. Kurderne tilhørte en gruppe fra Nord-Irak som var innvilget midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening. Søknadene ble tatt opp til ny behandling. Så langt har UDI behandlet 115 av sakene på nytt. To tredeler har fått avslag, og må ut av Norge etter ni år i landet.

Om vedtaket om å sende dem ut av Norge ikke blir omgjort, er Miljeteig villig til å gå langt for å hjelpe kurderne.

— Hvis det er en overhengende fare for at disse blir sendt ut av landet, må vi gjøre det som er nødvendig for å hjelpe dem å skjule seg. Da skal vi bidra med det vi kan, sier Miljeteig.

Hun understreker at det å skjule folk for myndighetene må være aller siste utvei.

— Det er ingen lettvint løsning, men her er det snakk om at folk må få muligheten til å skape seg et liv. For meg og for Bergen SV er dette dypt alvorlig. Dette dreier seg om folk som har måttet sette livet sitt på vent i nesten ti år, og det er inhumant, sier Miljeteig.

I gårsdagens BT oppfordret også bystyrerepresentant Amir Payan (SV) MUF-ere som får avslag på søknaden til å gå i skjul.

Taler mot egen regjering

— Vi mener at MUF-erne bør få bli, og derfor prøver vi nå å finne allierte for å skape et press mot inkluderingsministeren. Vi håper å få med fagbevegelsen og de andre rød-grønne partiene, sier Miljeteig.

Hun er ikke enig i at det er et paradoks at SV nok en gang taler sin egen regjering midt imot.

— Det blir ført en feil politikk, og en stor urett blir begått. SV har ikke fått gjennomslag i Soria Moria for en tilstrekkelig human asylpolitikk. Men vi ser likevel at vi har fått en annen type asylpolitikk enn den som ble ført under forrige regjering, sier Miljeteig.

— Hele regjeringen, inkludert SV, står bak avgjørelsen knyttet til behandlingen av MUF-erne, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun ønsker ikke å kommentere Miljeteigs utspill ytterligere.

Det gjør heller ikke Åge Jakobsen, leder i Bergen SV.

HAR SKJULT FOLK FØR: Oddny Miljeteig (SV) har skjult folk for norske myndigheter før, og er villig til å gjøre det igjen dersom vedtaket om å sende over 100 kurdere tilbake til Nord-Irak ikke blir omgjort.
Stark, Gidske