De skrev resolusjoner, avisinnlegg og ble intervjuet. I Stortinget fremmet Sosialistisk Venstreparti en egen sak om at MUF-erne, kurderne fra Nord-Irak, burde få bli i landet.

Les også: Får ikke treffe broren i Bergen

Fremdeles er SVs grasrot fortørnet over behandlingen MUF-erne har fått. Men det bryr ikke den politiske ledelsen i Arbeids— og integreringsdepartementet (AID) seg noe om. Der sitter Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet som minister.

— Enkeltpersoner i SV får mene det de vil. Regjeringen, inkludert SV, står bak denne politikken. Dette er noe SV har vært med på selv, sier Libe Rieber-Mohn, statssekretær for asylsaker i AID.

Les også . Orker ikke leve uten rettigheter

Asylpolitisk ydmyket?

Nestleder Audun Lysbakken i SV sier at Rieber Mohn gjerne må mene hva hun vil om SVs rolle i MUF-sakene.

— Men er ikke dette svært ydmykende for SV?

— Vi har ulike syn i denne saken, det vet vi godt. Og SV har begrenset gjennomslagskraft i regjeringen for slike saker.

— Kan MUF-saken føre til splittelse i regjeringen?

— Det tror jeg ikke. Vi er vant til å leve med at regjeringspartnerne har ulikt syn på asylpolitikken, sier Lysbakken

SVs stortingsrepresentanter Heikki Holmås og Hallgeir Langeland sier at de støtter nestlederens synspunkter.

**BT-leder:

La kurderne bli**

— Ta konflikt

Men Grasrota er fremdeles opprørt. I Sør-Trøndelag har fylkeslaget vedtatt en tydelig resolusjon om saken.

— SV bør kjøre skikkelig hardt på å forsvare MUF-erne. Vi bør vurdere å ta en konflikt i regjeringen. Denne saken bør SV markere seg på, sier fylkesleder Ola Huke.

I Bergen er Oddny Miljeteig, SVs gruppeleder i bystyret, svært oppgitt over det hun mener er Arbeiderpartiets manglende vilje til å hjelpe kurderne med MUF-status.

— Jeg opplever dette som en kamp mot tyngdekraften. Arbeiderpartiets syn på disse menneskene taler for seg selv, sier Miljeteig.

- Menneskeverd

Miljeteig har tidligere uttalt at hun vil skjule utviste MUF-kurdere ulovlig. SV-politikeren vil ikke si noe om hvorvidt hun hjelper til å skjule noen nå.

— Men jeg står fortsatt for det. Det handler om det grunnleggende menneskeverdet, sier hun.

Audun Lysbakken er ikke redd for et opprør nedenfra i SV.

— Jeg tror ikke frustrasjonene retter seg mot oss. De forstår at vi har kjempet for partiets standpunkt.

Han avviser at SV har gitt opp MUF-saken helt.

— Dette er flaut for Norge som rettsstat, og vi bør løse den på anstendig måte. Hvis ikke, bør vi finne andre måter å følge den opp på, sier SVs nestleder.

Synspunkter? Diskuter saken her.

Cornelius Poppe