SV har tillyst medlemsmøte fredag kveld, med SV-politiker og fagforeningspamp Per Østvold som innleder. Den mektige lederen av Norsk Transportarbeiderforbund er ivrig fusjonstilhenger, i likhet med fagforeningene til de 3000 ansatte i HSD og Gaia.

Gruppeleder Oddny Miljeteig sier til BT at medlemsmøtet fredag kan vedta en anbefaling, eller overlate til partiets bystyregruppe å ta stilling til fusjonsplanene.

SV har tidligere uttalt seg negativt til ekteskapet med HSD og storeier Folke Hermansen.

– Hva synes du selv?

– Jeg har nesten bestemt meg, men ikke helt, sier Miljeteig og vil ikke si mer om sin egen og partiets posisjon.

Frps gruppeleder Liv Røssland håper partiet lander på et standpunkt før finanskomiteen skal behandle fusjonen neste onsdag.

– Hva betyr det for partiets standpunkt, at byrådet vil frata Gunnar Bakke muligheten til å bli styreleder for det fusjonerte selskapet?

– Det har ingen betydning for vårt standpunkt. Dette er en stor og viktig sak som bystyregruppen vil ta stilling til i samråd med Bergen Frp, sier Liv Røssland.

Så legger hun til noe som må oppfattes som et argument mot å bevare Gaia:

– Byrådet problematiserer ikke det faktum at de private aksjonærene i Gaia sitter på et negativt flertall og har mulighet til å trenere et eventuelt salg.

– Frp har i sitt langtidsbudsjett gått inn for å selge Gaia, men har priset selskapet til over 500 millioner kroner. Det er vel i overkant optimistisk?

– Ja, det må vi bare innrømme var en bom. Men samme feilen gjorde Høyre den gang partiet satt i opposisjon og laget budsjetter, sier Røssland.