SV var med på å danne flertall for årets budsjett i bystyret i desember. Men etter at fylkesmannen i februar sendte budsjettet i retur, har byrådet foreslått å kutte 86 millioner kroner i kommunes utgifter. Det fordeles med ca. 46 millioner kroner på bydelene og 40 millioner kroner på andre budsjettposter.

Saken skal opp i komité for finans og næring i dag.