Onsdag kveld vedtok Bergen Høyre å si nei til dagens bydelsstyring. Enkel matematikk tilsier at flertallet i bystyret da vil si nei til å fortsette bydelsreformen når bystyret i juni skal evaluere hele det politiske styringssystemet.

Også Frp, Pensjonistpartiet, RV og SV har sagt nei til bydelsreformen. Men Hedemann advarer Høyre mot å tro at SV vil akseptere Høyres løsninger. Uten SVs fem stemmer, er det ikke flertall for å avvikle bydelsreformen.

— Vi er imot bydelsreformen fordi vi mener den er uforenlig med parlamentarismen. Det er ikke dermed sagt at vi kjøper Høyres løsninger med utstrakt selvstyre for de enkelte tjenestestedene. Vi ønsker folkevalgt styring, sier Hedemann til Bergens Tidende.

Tanken om å vende tilbake til de gamle bydelsutvalgene, regner Hedemann som helt uaktuelt.

— Høyre kan skyte en hvit pil etter sin løsning. Dette vil vi aldri støtte, slår hun fast.

Hedemann mener mye er vunnet gjennom bydelsreformen gjennom utstrakt samarbeid på tvers av de gamle kommunalavdelingene. Det tverrfaglige vil SV gjerne ivareta.

Mye tyder dermed på at utfallet av bystyrebehandlingen er ganske åpen. Bystyret skal i juni ta stilling til både parlamentarismen og bydelsstyringen, som ble innført som prøveordning etter forrige valg.