Det er Høyres stortingsrepresentant Peter Gitmark som vil fremme et lovforslag om å forby all form for tigging, dersom stortingsgruppen til partiet er enig med ham. Også bydelsstyreleder Asle Seierstøl Wingsternes mener det må vurderes et forbud. Siden løsgjengerloven ble opphevet i 2006, har ikke politiet noen mulighet til å slå ned på tigging.

Leder i Bergen SV, Åge Chr. Jacobsen, bare ler av forslaget.

– Høyre synes tydeligvis at dette er et stort problem. Jeg kan ikke se at dette er noe som truer det offentlige rom. Folk kan selv velge å si ja eller nei til tiggerne, sier han.

Gruppeleder i Venstre, Anders Skoglund, mener Høyres politikk er ren renovasjonspolitikk uten innhold.

– Det viktigste er visst å slippe å se ubehagelige ting i bybildet, ikke å gjøre noe med årsakene, sier han.

– Men politiet frykter at det ligger menneskehandel bak. Er det ikke viktig å gi dem et redskap til å gripe inn mot det?

– Da må man gjøre noe med redskapene mot menneskehandel, ikke tigging. For eksempel et amnesti for ofre for menneskehandel som vitner i rettssaker. I dag tør de ikke gå til politiet, fordi de blir sendt ut av landet, sier Skoglund.

Dersom Høyre vil renske opp i gatene, burde de begynne et helt annet sted, mener han.

– Hva med alle selgerne som stadig stopper folk på gaten? De er mye mer pågående enn tiggerne.