Kjenner kommunen til at det ved Ravnanger sykehjem kreves en «lojalitetserklæring» av de ansatte? spør SVs gruppeleder Åge R. Rosnes i interpellasjonen som torsdag behandles i kommunestyret.

Rosnes spør dessuten hvilke ordninger kommunen har etablert for å sikre forsvarlig drift av det nye sykehjemmet som skal drives av Norlandia Omsorg AS. Selskapet driver også Risenga Sykehjem i Asker, som sist uke havnet i et kritisk søkelys. Også halvparten av Luranetunet i Os kommune drives av Norlandia.

Norlandia vant anbudet på drift av Ravnanger med hårfin margin. Selskapet var 470.000 kroner billigere enn Askøy kommune. Forskjellen forklares med at Norlandia klarer seg med 1,6 stillinger mindre enn kommunen la opp til.

Rosnes som hele tiden gikk mot å gi kontrakten til Norlandia, er kritisk.

— Det er grunn til å tro at de uverdige forholdene ved Risenga skyldes for lav bemanning, sier han i interpellasjonen.

Rita Rognså, daglig leder ved Ravnanger omsorgsdrift AS, bekrefter at selskapet har bedt de nyansatte undertegne en erklæring som sier hvor kritikk skal rettes og hvordan pressen skal håndteres.

— Etter min mening er ikke dette annet enn det vanlige pressereglementet som mange kommuner har. For meg er det ikke noe problem å sette en strek over hele erklæringen dersom kommunen ønsker det slik, sier Rognås til BT.

Det nye Ravnanger sykehjem kommer i drift fra 1. april.