GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

Skauge har merket seg den kraftige trafikknedgangen til Gaia første kvartal i år, og han har sett seg lei på at politikerne i Bergen klager på staten og fylkeskommunen. Han peker på fire viktige saker der flertallet i bystyret og byrådet har sviktet.

Trolleybussene — Høsten 1999 forhandlet SV med varaordfører Ingmar Ljones om innføring av bompenger i år. I avtalen med Ljones var det enighet om å bruke 10 millioner kroner av kollektivfondet til forlengelse av trolleybusslinje til Fyllingsdalen. I tillegg skulle det vurderes en sentrumslinje. Ikke noe av dette er fulgt opp, sier Skauge.

Han opplevde i fjor høst at Arbeiderpartiets Heidi Havelin ville løpe fra denne avtalen. Skauge måtte går på Ljones for å hindre dette.

— Den underliggende forutsetningen var at vi skulle ta vare på trolleybussene.

Derfor ble det i høst i forbindelse med budsjettforhandlingene satt av midler til trolleybussene. I tillegg gikk et flertall i finanskomiteen inn for at Gaia måtte få utbetalt et årlig tilskudd slik at selskapet kunne dekke merutgiftene med å fornye trolleybussparken. Men her skjer ingenting.

Lavere kollektivsatser Skauge er og oppgitt over den manglende entusiasmen som er utvist for å få lov til å bruke 20 millioner kroner av bompengeinntektene i år til å redusere kollektivsatsene.

— Dette var også en del av bompengeavtalen for 2001 som SV var med på. Riktignok krevde vedtaket en lovendring, men det er synd og si at det ble kjempet for å få lov til å gjøre dette. Først etter et betydelig press somlet rådmannen seg til å sende et fire linjers brev til departementet.Brevet ble sendt et halvt år etter at avtalen var inngått.

Departementet vendte tommelen ned. Men hadde Bergen fått lov, ville busstakstene blitt redusert med to kroner i juni. I tillegg ville det vært penger til innføring av to timers fri overgang.

Kollektivfelt Skauge er og oppgitt over at det ikke blir gjort noe med å sette av et felt på motorveiene til kollektivtrafikken.

— Også dette har bystyret vedtatt. Ordningen skulle innføres når det var behov for det i forbindelse med kødanning. Vi skulle startet i sommer, men ingenting skjer.Skauge peker og på vedtaket om å øke antall parkeringsplasser i sentrum med 2000.

— Jeg synes det er litt av et paradoks at ordfører Ingmar Ljones undergraver Kjell Magne Bondeviks og KrFs miljøpolitikk ved ensidig å satse på biltrafikken, sier Skauge.

Han er ikke uenig i at staten må bidra med større overføringer til kollektivtrafikken.

— Skal det kravet ha troverdighet må politikerne lokalt være villig til å prioritere dette, sier han.