Partiets gruppeledere i de tre byene ber finansminister Kristin Halvorsen endre inntektssystemet slik at storbyer som krever inn eiendomsskatt tilgodeses.

Bakgrunnen for henvendelsen er det nye inntektssystemet for Kommune-Norge. SV mener dette i hovedsak langt mer rettferdig enn det gamle systemet. Men gruppelederne reagerer på at det nye storbytillegget ikke griper storbyene utenom Oslo godt nok.

Bergen, Trondheim og Stavanger har innført eiendomsskatt og således tatt i bruk eget inntektspotensial. Inntektene fra eiendomsskatt var i 2007 for Stavanger 142 millioner kroner, for Trondheim 280 millioner kroner og for Bergen 320 millioner kroner.

– Eiendomsskatt er med på å finansiere velferden i disse tre byene. Vi registrerer at Oslo ikke finner det nødvendig å innføre eiendomsskatt, men får fullfinansiert sin velferd over statsbudsjettet, sier gruppeleder for SV i Bergen, Oddny Miljeteig.

Hun mener Oslo utnytter de tre byene og alle andre kommuner som krever inn eiendomsskatt.

– Staten betaler regningen, i dette tilfelle 300 millioner kroner i hovedstadstilskudd for Oslo. Dette er ikke solidarisk, tvert imot.

Med dette som bakgrunn vil de tre gruppelederne for SV i Bergen, Trondheim og Stavanger kreve et tillegg i det nye inntektssystemet for kommunene:

– Det skal ikke lønne seg å ikke kreve inn eiendomsskatt, sier Oddny Miljeteig.

Favoriseres Oslo? Si din mening her.

GIDSKE STARK