I BT fredag sa Monica Mæland at ”byrådet fjerner parkeringsplasser fra sentrumskjernen og gjør tilgjengeligheten for bussene bedre.” Det kjenner ikke Tom Skauge seg igjen i.

– Det er i beste tilfelle positiv løgn. For ti år siden var det 4000 gjesteparkeringsplasser i sentrum. Nå er det rundt 5100 slike plasser. Selv om man fjerner noen enkeltparkeringer, er det netto nedgang man må se på.

Etterlyser tall

Skauge er medlem av SVs nasjonale miljøpolitiske utvalg og styremedlem i Bergen Parkering KL. Parkeringsselskapet har spurt byrådet om å få en nøyaktig oversikt over antall parkeringsplasser i Bergen, uten å ha fått svar.

– Hvilke tall er det hun refererer til? Jeg vil svært gjerne utfordre byrådet til å legge frem nøyaktige tall for å se om det er en netto nedgang i gjesteparkeringsplasser og vanlige parkeringsplasser.

Skauge mener det blir også blir feil når Mæland sier at byrådet bedrer tilgjengeligheten for bussene.

– Når byens eneste fungerende kollektivfelt på Fleslandsvegen skal gjøres om til sambruksfelt, er ikke det å tilrettelegge for bussene.

Han mener byrådet har to valg når det gjelder hvordan de kan ta imot klimaforliket.

–Jeg ser for meg to scenarioer som følge av klimaforliket. Enten kan byrådet velge å begynne å gjøre noe, eller så kan de putte hodet i sanden, sier Skauge.

Vil følge oppfordring

I klimaforliket som regjeringspartiene har inngått med Kr.F., Høyre og Venstre, dobles belønningspotten til kollektivtransport. Samtidig oppfordrer Stortinget byene om å innføre rushtidsavgift. Men det er ingen tvang, byene skal selv få bestemme om de vil innføre en slik avgift.

Miljøorganisasjonene Framtiden i våre hender og WWF uttrykte bekymring i fredagens BT fordi klimaforliket ikke åpner for å tvinge byer til å innføre rushtidsavgift. Skaug er enig med miljøorganisasjonene i at det må koste mer å kjøre bil.

– Vi kan ikke vente lenger. De inntektene en vil få fra veiprising må bli brukt til å bedre busstilbud og bybane. Det er mulig å få til dersom viljen er der, sier Skauge.

Også Venstre vil fortsette å jobbe for veiprising.

– Jeg håper kommunen har vett nok til å sette i gang tiltak som prioriterer kollektivtransport, sier Hans-Carl Tveit, gruppeleder for Venstre i bystyret.

Fra nei til tja

Arbeiderpartiet var imot rushtidsavgift ved valget, men satte døra på gløtt før jul. Nå venter partiet på en utredning for å se effekten av en slik avgift.

– Hvis det er rushtidsavgift som skal til for å få belønningsmidler, må vi vurdere det. Vi må uansett ha bedre fremkommelighet for kollektivtransport, sier Ruth Grung (Ap), leder i komité for miljø og byutvikling.

Jens Petter Søraa, Adresseavisen