• Bergen får en svært tøff økonomi de nærmeste årene, sier finansbyråd Trond Tystad. Og driver kommunen med underskudd, overtar fylkesmannen styringen.

— Fra mitt ståsted, der jeg kjenner tallene for budsjettet og vet hvor vanskelig det er å få presset eksisterende virksomhet inn i de økonomiske rammene, føler jeg at deler av valgkampen er koblet bort fra denne virkeligheten. De to mest tydelige eksemplene finner vi i SVs program og det samme gjelder for Frps program. Dette er partier som skal gjøre det bedre på absolutt alle fronter, med noen beskjedne innsparinger på enkelte punkter i programmet sitt.

SV trenger 1,4 milliarder

Bergens Tidende presenterte i går et regnestykke som viser at SVs program vil koste 1,4 milliarder kroner ekstra til drift og 3,2 milliarder kroner ekstra i investeringer.

— Økonomien i Bergen er tøff nok i seg selv. Og skikkelig hjelp fra staten får vi trolig først i 2006. Men det er ingen grunn til å tro at du får en forbedring fra sentralt hold i størrelsesorden flere hundre millioner kroner. Så det er helt urealistisk å tenke seg at det skal bli penger til alle disse formålene, sier Tystad.

SVs politiske motstandere gir partiet stryk i økonomisk styring og mener SV setter bergensrekord i urealistiske løfter.

— SV må gjerne si at de ikke bryr seg om budsjettbalanse og vil drive med sivil ulydighet. Men dersom Bergen styrer mot stadig større underskudd, vil det bli fylkesmannen og ikke SV som styrer byene. Det er alvorlig at partiet later som et underskudd ikke er noe å bry seg med, sier Høyres Monica Mæland.

Hun mener SV diskuterer politikk ut fra en helt forskjellig virkelighet enn alle andre partier.

Økende politikerforakt

— De går ut til velgerne og sier at de vil bygge flere skoler. Men det er jo ikke det som er virkeligheten. SV har ikke andre penger enn oss, sier Mæland.

— Sosialistisk Venstreparti sine valgløfter mangler økonomisk dekning, og viser at SV er et fullstendig uansvarlig parti, som spiller med monopolpenger. Det er hyggelig å spille monopol med gode venner, men innbyggerne i Bergen fortjener politikere som tar dem på alvor, sier Venstre førstekandidat Hans-Carl Tveit.

Både Tveit, Mæland og Tystad mener SV bidrar til å øke politikerforakten.

— En meningsmåling viser at 80 prosent av velgerne ikke tror på politikerne løfter. SV og Frp er to partier som gjennom sine urealistisk løfter bidrar til å svekke folks tiltro til politikerne, sier Trond Tystad.