• Etter at bystyret vedtok å innføre barnetakst har vi allerede hatt tre dager med så høy luftforurensning at det ville vært aktuelt å innføre barnetakst, forteller SVs gruppeleder Oddny Miljeteig.

— Jeg er rimelig sjokkert over det jeg opplever som en suveren forakt for bystyret fra et nyvalgt byråd. Det har ikke bare å gjøre med at dette er en hjertesak for SV. Man tukler ikke med en sak som har vært oppe i bystyret fire ganger i løpet av et år.

— Må ikke byrådet gjøre alt de kan for å redusere underskuddet?

— Det skjønner jeg at byrådet tenker. Men samtidig gjelder dette helsen til utsatte barn og eldre i sentrum og Bergensdalen. Det er ikke en vinnersak ikke å gjøre det man kan for å redusere luftforurensningen i denne byen. Dessuten har byrådet tatt seg råd til to ekstra politiske rådgivere. Byrådet har åpenbart råd til det de vil ha råd til.