— Denne utredningen viser at det kan være flere sannheter enn å betale pengene tilbake, sier Tom Skauge.

SV har til nå vært blant tvilerne i saken om kommunens gebyrinntekter. Partiet, som i denne saken trolig havner på vippen i bystyret, har gjentatte ganger manet Høyre, Frp og RV til forsiktighet når det gjelder løfter om utbetalinger.

— I denne saken har den uansvarlige populismen tatt fullstendig overhånd. Flere av byens fremste politikere har vært mer opptatt av å betale ut en halv milliard kroner til sine velgere enn til å forsikre seg 200 prosent om at kommunen har tatt inn ulovlig høye avgifter, sier Skauge.

Han mener Giertsens brev til ordføreren viser at det er behov for flere utredninger. Det vil partiet ta opp under seminaret til komité for finans og næring i dag.

— SV mener at vi nå må ta oss tid til å snu alle steiner. Det kan være aktuelt å spørre Miljøverndepartementet eller Finansdepartementet om råd. En ny uavhengig advokat og revisjonsrapport kan også være aktuelt.

RVs Torstein Dahle er ikke overbevist av Giertsen utredning.

— Vi er inne i en del juridiske gråsoner. Det er klart. Slik vi ser det, er det springende punktet ikke de juridiske forholdene, men om byens innbyggere har betalt høyere gebyrer enn det som dekker kommunens utgifter, altså mer enn såkalt selvkost. Meningen både i lov og forskrift, er at det skal legges selvkost til grunn. I Bergen er det slik at disse gebyrene er blitt en form for ekstra skatt, og det er ikke riktig.

— Så RV endrer ikke standpunkt?

— Hvis det rent juridisk var åpenbart at kommunen hadde rett til å kreve disse gebyrene, hadde vi selvsagt ikke ment de skulle betales tilbake. Men slik er det ikke.