Oppfordringen til boikott blir reist i bystyret mandag 22. april av Ragnhild Hedemann, leder av SVs bystyregruppe.

Ragnhild Hedemann spør om byrådet vil innføre boikott.

Samtidig utfordrer hun bystyrets medlemmer til å erklære at de ikke vil handle israelsk inntil krigshandlingene stopper og Israel trekker soldatene ut av de okkuperte områdene.

Samtidig bør bystyret oppfordre byens befolkning om å avstå fra feriereiser til Israel og kjøp av israelske varer, skriver Hedemann i sin interpellasjon.

Også i Oslo pågår en debatt om bystyret bør erklære boikott av Israel. En Oslo-boikott blir ansett som symbolsk viktig, fordi navnet Oslo har en særlig klang i Midtøsten-konflikten.