— I verste fall mangler Bergen 4-5000 barnehageplasser. Vi får ikke full dekning før i 2010, lyder spådommen fra SVs bystyregruppe.

I går inviterte SV til jordbær og politisk sesongavslutning. Øverst på menyen sto barnehagesituasjonen. NRK meldte samme morgen at 2400 familier venter på plass.

Miljeteig tror køene vil vokse. I Trondheim rapporterer SV at opptil 98 prosent av de yngste årskullene søker barnehage. Da mangler Bergen 4-5000 plasser.

Inn på teppet

I et brev til kunnskapsministeren ber Bergen SV om at sinke-kommuner som Bergen kalles inn på teppet. Departementet bør vurdere å pålegge kommunen rapporteringsplikt hver annen måned. Eventuelt betale for ekstra-mannskaper plassert ut i administrasjonen hos etternølerne.

— Vi kan bli den kommunen i landet som senest får barnehagedekning, skriver Miljeteig til sin partifelle i Kunnskapsdepartementet.

SV mener Bergen mangler skikkelig fremdrift fordi byrådet (H-KrF-V) utelukkende satser på private utbyggere.

— Det er for enkelt å si at tomtemangelen er grunnen til at det går tregt i Bergen. I Oslo har Høyre-byråden selv hånd om utbyggingen og fremviser en helt annen gjennomføringskraft.

— Hvorfor tror dere det vil hjelpe å satse på kommunal utbygging hvis problemet i Bergen er tomtemangel?

— Vi mener at denne blandingen av kommunal og privat stenger for handlekraften, sier Miljeteig.

Sosialsatsene

SV brukte også anledningen til å slå et slag for økte sosialsatser.

— Den nye rød-grønne regjeringen har tilført kommunene syv milliarder kroner over to år. Da bør noe av regjeringens politikk ha gjennomslag ute i kommunene. Helt konkret mener vi at kontantstøtten ikke skal regnes som inntekt. Det koster kommunen fire til åtte millioner i året. I et budsjett på 10 milliarder er det småpenger, sier Knut Johan Larsen.

Åge Chr. Jacobsen trekker frem situasjonen for de utviklingshemmede. 60 voksne utviklingshemmede har akutt behov for bolig.

SV signaliserer samtidig vilje til å støtte byrådets budsjett for neste år - hvis det inneholder en skikkelig satsing for denne gruppen.

— Hvis ikke det er inne, er vi ikke med i det hele tatt, sier Jacobsen.