Den planlagte barnebyen i Bergen sto på dagsordenen da styret satt samlet i Østerrike. Bakgrunnen var blant annet signaler fra direktør Geir Kjell Andersland i Bufetat region vest om at det ikke er behov for barneby på Vestlandet.

Andersland og hans stab er godt forsynt med fosterhjem og barnevernsinstitusjoner og kan ikke garantere tilstrekkelig bruk av en barneby.

Nå vil generalsekretær Svein Grønnern gå en ny runde med Bergen og andre kommuner i regionen, samt Bufetat region vest.

— Vi vil legge vekt på at barnebyen skal være et forsterket fosterhjem, ikke en institusjon. Betegnelsen institusjon fører opplagt til misforståelser, sier Grønnern til BT.

Barnebyen har tenkt som et tilbud til søskengrupper, fremmedkulturelle barn og barn med særlig store problemer. Disse kan være vanskelig å finne et egnet fosterhjem for.

Barnebyen i Kjøkkelvik skal bestå av åtte småhus med plass til tre til fem barn i hvert. De voksne i barnebyen er fast bosatt der, omtrent som en fostermor eller far i en vanlig fosterfamilie.

Planen er å åpne barnebyen høsten 2006.