Så langt har Utlendingsnemnden avslått 70 klagesaker fra såkalte MUF-ere som har fått avslag. 40 saker gjenstår.

Flere organisasjoner krever at MUF-erne får opphold på humanitært grunnlag. Det pågår blant annet en SMS-aksjon, der man kan slutte seg til oppropet ved å svare på en en tekstmelding.

Det felles innvandrerråd og Kurdisk kulturforum i Hordaland har tatt initiativ til oppropet, som støttes av blant andre Norsk Folkehjelp, NOAS, Redd Barna og SOS Rasisme.