— Bergen er et interessant område for oss, sier kommunikasjonsdirektør Anne Kathrine Slungård i SINTEF.

SINTEF skal ha seks personer til å forske på olje og gass her i byen, og vurderer også å etablere seg innenfor divisjonen teknologi og samfunn. Det er den divisjonen som omhandler offentlig sektor.

— Det er naturlig å etablere seg i Bergen i forhold til våre samarbeidspartnere, sier Slungård.

SINTEF ønsker ikke å drive petroleumsforskning fra Stavanger, nettopp på grunn av det forskningsmiljøet som allerede finnes i Rogalandsforskning.

I forbindelse med etableringen i Bergen, opplyser Slungård at SINTEF samarbeider med konsulentene i Opus Bergen.