Fredag kom Sintefs feltteam tilbake fra Bergen. Med seg har tester som viser hvordan miljøtilstanden er etter oljeutslippene fra «Rocknes»-havariet. Seniorforsker Per Daling ved Sintefs avdeling for marin miljøteknologi tror ikke de vil finne noen overraskende resultater.

— Vi snakker ikke om noen stor miljøkatastrofe, men oljesølet vil nok gå ut over en del strender, hytter og bryggebebyggelser. I tillegg er det snakk om at 1000 sjøfugler skal være rammet, sier Daling.

Som en del av kontrollen er det tatt vannprøver i og rundt selve skipet, samt fra noen viker der det har samlet seg mye olje. Ved å overvåke området også i fremtiden kan teamet sammenlikne prøver og se hvor lang tid det tar før naturen er tilbake i samme tilstand som før ulykken. I tillegg vil prøvene fra vannet bli sammenliknet med bunkersoljen som «Rocknes» tanket like før havariet, for å se på hvordan den har utviklet seg i saltvannet.

Teamet vil også bruke sine tester for å se om noen andre dumper olje i området.

— Testene vil kunne gi oss en form for DNA på den oljen som er i vannet. Dermed kan vi ta prøver senere, og se om noen andre benytter sjansen til slippe ut olje i området, sier seniorforskeren.

Totalt dreier det seg om rundt 550 kubikk med olje som skal ha sivet ut i havet. 470 av disse er bunkersolje, som «Rocknes» brukte for å drive skipet.

SINTEF-teamet forteller at denne typen olje ikke blander seg lett i sjøvannet.

— Det kunne fort ha vært et større problem om oljen fordelte seg i vannet. Men denne typen bunkersoljen tykner når den mikses med sjøvann, sier Daling, som kan fortelle om enkelte viker der det har bygd seg opp konsentrasjoner med olje som er opp mot 20 cm tykk.

Sintefs jobb blir nå å sjekke hvor mye vann som har blandet seg i oljen, for å se hvilken tilstand den er i. Dette kan igjen lette oversikten over opprydningsarbeidet

— En kan godt ha samlet 160 kubikk med olje fra området, men vi sjekker hvor mye som faktisk er olje og ikke vann, forklarer Daling.

Det er Kystverkets fagenhet for miljø som har bestilt analysen. Ifølge Daling lekker skipet fortsatt, men det skal ikke dreie seg om store mengder olje som nå siver ut.

ADRESSEAVISEN/BERGENS TIDENDE

UNDERSØKELSER: Forsker Merete Øverli Moldestad og ingeniør og Unni Merete Wang ved SINTEF i Trondheim jobber nå med vann og oljeprøvene fra «Rocknes»-havariet i Bergen.<p/>FOTO: JAn M. LILLEBØ