Inspeksjonsrapporten viser ingen avvik eller overskridelser av SFT sine krav.

I et brev til de ansattes advokat, Asbjørn Braanaas, skriver SFT at de vil ta opp saken med Rolls-Royce Marine og gjennomgå bedriftens utslippstillatelse. Ifølge brevet kan dette medføre «skjerpete krav».