— Det er viktig for oss å vite om bedriften har fulgt interne rutiner, regelverket og kravene i tillatelsen, sier seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i tilsynsseksjonen i SFT.

Vest Tank ble sist inspisert 20. september i fjor.

— Vi har vært på bedriften flere ganger, senest 20. september 2006. Ved flere av disse tilsynene har det vært brudd på regelverket knyttet til vannrensing. Ved kontrollen 20. september hadde bedriften dessuten manglende deklarasjonsskjema for avfallet. Det betyr at de ikke hadde god nok kontroll over hva slags avfall bedriften tok imot og hva de sendte videre, sier Bjørnstad.

Bransje i søkelyset

Vest Tank er en bedrift i en bransje som SFT følger ekstra nøye.

— Det er en bedrift som er høyt på listen over bedrifter som vi ønsker å følge med på, sier Bjørnstad.

Inspeksjonene av bedrifter som håndtere farlig avfall har avdekket at brudd på regelverket stadig gjentar seg.

— Det er ting som tyder på at en del av bedriftene som behandler farlig avfall ikke tar regelverket alvorlig nok, sier Bjørnstad.

Ukjent brannårsak

Bjørnstad presisere at han uttaler seg om brudd på regelverket SFT har ansvaret for å kontrollere og understreket at han ikke kan si noe om hva som utløste brannen i Sløvågen i går.

— Hva som er årsaken til eksplosjonen vet vi ikke, sier han.

Daglig leder Jostein Berland i Vest Tank avviser at det er en sammenheng mellom feilen avdekket i SFTs inspeksjoner og eksplosjonen i går.

— Dette har ingenting med eksplosjonen å gjøre. Det er ikke den prosessen det er snakk om der, sier Berland.

— Hvordan kan du si det når dere ikke kjenner årsaken til eksplosjonen?

— Jeg vil ikke gå inn og diskutere dette nå. Det må etterforskningen avdekke, sier han.

Heller ikke politi og brannvesen ville i går si noe om årsaken til eksplosjonen og brannen.

Etterforskningen startet allerede i går, bekrefter lensmann Henry Indrebø i Gulen.

I dag kommer eksperter for Direktoratet for Samfunnssikkerhet til Sløvåg for å bistå i jakten på brannårsaken.

Hjelp fra Mongstad

I går kveld jobbet brannmannskapene med å få kjølt ned en av tankene som eksploderte. Selve brannen var under kontroll tidlig på ettermiddagen.

Brannvesen, politi og bedriften understreker alle hvor avgjørende hjelpen fra supply- og taubåtene fra Mongstad var for å hindre brannen i å spre selg

— Hva ville skjedd hvis ikke båtene kom til og slukket?

— Det blir bare spekulasjoner, men hvis ikke ansatte hadde startet overrislingsanlegget og supplybåter ikke hadde vært til stede, er det stor fare for at flere tanker kunne gått i luften, sier informasjonsansvarlig Jørn Losvar, i Vest Tank.

Losvar skryter også av de ansatte på anlegget.

— Guttene hadde beredskapsøvelse i forrige uke, og fikk finslipt rutinene på det som hendte i dag og klarte å gjøre det de skulle gjøre. At de klarte det, er nesten uforståelig. De klarte å melde fra og starte nødprosedyreanlegget. De startet bekjempelsen av eksplosjon og brannen med brannoverrislingsanlegg, og fikk gjort det selv om de var midt i kampens hete, sier Losvar.

EKSPLOSJON: En søyle av ild og røyk steg rundt 70 meter opp i luften etter den voldsomme eksplosjonen torsdag.
KÅRE NESS