Etter den kraftige prisøkningen på SFO det siste året, har et ras av sinte foreldre gått over fra hel— til halvdagsplass.

I løpet av et halvt år økte prisene med over 40 prosent fra 1385 kroner til 1975 kroner.

Selvkost

Bergen kommune har ikke lov å kreve mer for en plass i SFO enn hva den faktisk koster - det såkalte selvkostprinsippet. Kommunerevisjonen har gjennomgått tallene og frikjenner kommunen. Revisjonen mener selvkost er 2039 kroner.

I så fall er dagens pris 64 hårfine kroner på riktig side av streken.

I budsjettet for neste år understrekes det at de 90 kronene kun er en justering i forhold til allminnelig prisvekst.

Skolebyråd Hans-Carl Tveit går for øvrig også inn for å øke prisen på en plass i kulturskolen - fra 2000 kroner til 2350 kroner.