Byrådet har foreslått en økning på 350 kroner bare fire måneder etter at prisen økte med 240 kroner måneden.

Til BT tirsdag uttalte oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit at overføringene fra staten er redusert med mer enn byrådet tar inn ved å øke satsene. Byrådet har ikke økt satsene slik at SFO-drives med overskudd, bedyret byråden.

Kommunens bidrag

Bergens Tidende har bedt kommunalavdeling skole om en nøyere gjennomgang av regnestykket bak SFO-prisen.

Totalt koster en fulldags SFO-plass 2710 kroner måneden. Etter nyttår vil foreldrene betale 1975 kroner måneden. Av gjenværende 735 kroner måneden utgjør statstilskuddet 225 kroner pr. måned.

Kommunens bidrag til en heldags SFO-plass er dermed 510 kroner måneden.

I sommer var det slutt på øremerkingen av statlig SFO-støtte. Samtidig ble opplæringsloven endret. Før het det at SFO skulle være et spleiselag mellom kommune, stat og foreldre. En egen forskrift påla kommunen å betale for lokaler, renhold, vaktmester, utstyr, uteareal og administrasjon av SFO. Nå sier loven at «kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra». Den eneste begrensningen som står igjen, er at kommunen ikke kan kreve mer fra foreldrene enn det faktisk koster å drive SFO.

Statsstøtten økes

Tveit har altså rett når han peker på at prisen kan heves ytterligere uten at SFO går med overskudd. Mer presist kan prisen skrus opp ytterligere 510 kroner uten at kommunen «stjeler» av statsstøtten.

Men Tveits uttalelse om redusert statsstøtte er ikke riktig. Statsstøtten pr. plass øker med 25 kroner fra 2003 til 2004. Reduksjonen kom i sommer og ble kompensert i prisøkningen på 240 kroner.

Det byrådet nå gjør er å redusere kommunens bidrag til spleiselaget SFO.