— SFO er et stebarn i skolen. Både kompetansen og bemanningen er for dårlig, sier leder Omar Mekki i Norsk Skolelederforbund i Bergen.

Han sier han kjenner til flere SFO-ledere som har sagt opp i protest mot kvaliteten på tilbudet i Bergen.

I dag diskuterer bystyret en mer fleksibel skolefritidsordning (SFO). En hel SFO-plass blir 70 kroner billigere i måneden, og foreldre får flere plasstyper å velge mellom, hvis byråd Hans-Carl Tveit (V) får det som han vil.

Men Tveit vil ikke stille krav til minimumsbemanning på SFO. Han vil heller ikke kreve fagutdanning av SFO-leder eller andre ansatte.

For dårlig, mener skoleledere og opposisjonen i bystyret.

- Seks av syv sluttet

— Enkelte barn er 20 timer i uken på SFO, like mange timer som de er i skolen. Da holder det ikke å la være å stille krav til kvalitet, sier Mekki.

Sammenliknet med Sverige og Danmark er Norge helt i bakleksen når det gjelder krav til bemanning og kompetanse i SFO, mener Mekki.

— Maksimum 12 barn pr. voksen er en norm som burde vært holdt, sier Mekki.

I Ytrebygda har seks av syv SFO-ledere sluttet eller søkt permisjon fordi de mener SFO-ordningen går for lut og kaldt vann, ifølge Omar Mekki.

Han tror at bemanningen vil bli tynnere enn i dag hvis byrådet får viljen sin. SFO skal nemlig holde åpent seks dager mer i året, uten av bevilgningene foreslås økt.

— I realiteten vil det bli færre voksne som ser etter barna, mener han.

- Stillinger blir kuttet

  • I Bergen har det vært veldig fokus på pris, og det har vært lite snakk om kvalitet. Jeg er veldig bekymret for hvordan dette går, og tror det er stor sjanse for at det vil gå ut over kvalitet på tilbudet, sier Kjersti Toppe (SP).

Sammen med AP og SV, var SP i mindretall i Komité for oppvekst da de ville stille krav om maksimum 12 barn pr. voksen.

— Det er viktig å opprettholde voksentettheten. Mange vil trolig gå ned fra 100 prosent plass til den nye 60 prosentplassen. Det kan føre til kutt i stillinger og færre voksne som ser etter barna, sier Toppe.

Krav fra blant annet foreldre gjør at SFO-ordningen foreslås å bli mer fleksibel og billigere. Byrådet vil innføre fire plasstyper, to mer enn i dagens SFO-tilbud. Både Drammen og Kristiansand tilbyr fem valgmuligheter for foreldre.

Men selv med en prisreduksjon, er Bergens SFO-tilbud dyrest i landet. Her er heller ingen søskenmoderasjon, slik flere andre byer har.

- Et godt tilbud

Byråd Hans-Carl Tveit mener det blir for rigid å stille krav om et visst antall voksne i SFO. Han vil heller ikke kreve en viss kompetanse på de ansatte.

— Vi ønsker flere med fagutdanning, blant annet som barne- og ungdomsarbeidere, og dette har vært en bevisst satsing.

Tveit sier det er vanskelig å rekruttere fagfolk til SFO.

— Det er mange delte stillinger, og dette er ikke interessant for en del.

Han går ikke med på påstanden om at SFO er et stebarn i skolen.

— Vi er opptatt av at dette er et frivillig tilbud som skal ha god kvalitet. Her kan barn leke og gjøre lekser. Det viktigste er at det er et frivillig tilbud i trygge omgivelser, sier Tveit.

ODD MEHUS