Noen SFO-kunder har allerede trukket sitt tilgodehavende på regningen, men langt ifra alle. Og Bergen kommune kommer heller ikke til å gjøre det, dersom du ikke selv ber om det. De har sendt ut kreditnota og ber foreldrene selv trekke beløpet på neste regning.

— Dette burde Bergen kommune bare ha gjort automatisk og trukket fra på regningen enten i november eller desember, i stedet for å skyve det over på travle foreldre. Dette er jo ikke brukerorientering i det hele tatt, sier Terje Kili, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.

Tror de spekulerer

Det er nå 2750 SFO-kunder som ikke har fått pengene sine tilbake. Foreldre som bt.no har vært i kontakt med, mistenker Bergen kommune for å spekulere i at mange vil la være å justere beløpet som vanligvis trekkes automatisk i nettbanken. For den enkelte gjelder det i snitt vel 400 kroner. Noe som totalt vil kunne gi en pen gevinst i kommunekassen.

— Jeg ser det argumentet og man kan mistenke Bergen kommune for å tenke det samme, sier Kili.

Han reagerer på fremgangsmåten.

— Underlig! Det er kommunen som sitter med betalingsinformasjonen, det er de som har tallene og som sitter med betalingssystemene, sier han.

Lite brukervennlig

Leder av FAU ved Hellen skole er en av de mange tusen SFO-kundene som har fått brev fra Bergen kommune om tilbakebetaling. Han tror ikke at kommunen spekulerer i dette, men synes det er tungvint og lite kundevennlig.

— Jeg vet ikke årsaken til at de gjør det sånn, men synes dette kunne vært rettet opp på deres hånd, i stedet for at de skubber det over på kundene sine. Jeg er usikker på om det er så enkelt for kundene å bare trekke beløpet på andre regninger, slik kommunen skriver, når man da ikke kan benytte KID-koden, sier Ravnå.

Kommunen svarer

Arthur Johnsen, fungerende seksjonsleder for skole i Bergen kommune er helt enig i at dette ikke var en god løsning.

— Beløpene varierer fra kunde til kunde fordi SFO-ene ble berørt ulikt av streiken. I fremtiden vil vi trekke det folk har til gode direkte på regningen, men av datatekniske årsaker ble det gjort på den tungvinte måten denne gangen, sier han.

Hva synes du om systemet for tilbakebetaling? Si din mening i feltet under!

SKYLDER PENGER: Du må selv passe på at du får tilbake det du har til gode hos Bergen kommune.