Den nå 41 år gamle mannen jobbet som SFO-assistent ved en barneskole i Bergen, da han ble anmeldt for overgrep i januar i fjor.

Årsaken var at en jente som gikk på skolefritidsordningen fortalte sin mor at mannen hadde befølt henne flere ganger. Han hadde også kommet med uttalelser som jenten opplevde som ubehagelige.

Retten finner det bevist at mannen befølte jenten en rekke ganger i perioden fra våren 2008 til januar 2009.

Ikke seksuelt motivert

41-åringen forklarte i retten at han ikke oppfattet kontakten som seksuelt motivert, og at han heller ikke har oppfattet at jenten opplevde det som ubehagelig.

Bergen tingrett har lagt til grunn at mannen ikke hadde seksuelle baktanker, men mener likevel at det var en seksuell handling, som omfattes av straffelovens paragraf 200.

— Det er ikke et vilkår for straffbarhet at handlingen er seksuelt motivert, selv om dette kan være et moment i vurderingen, skriver tingretten i dommen.

«Vesentlig belastning»

Den tidligere SFO-assistenten påpekte også at jenten tok initiativ til å leke med ham også like før forholdene ble anmeldt. Dette tydet etter mannens mening på at hun ikke var særlig preget av hendelsene.

Etter vitneforklaringer og dommeravhør har retten likevel lagt til grunn at mannens handlinger «har vært en vesentlig belastning for fornærmede».

Mannen ble også dømt etter straffelovens paragraf 201, som gjelder seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.

Bakgrunnen for dette er en rekke utsagn fra mannen. Ved ett tilfelle holdt han opp en klementin foran jenten og sagt at den «lignet en pupp», men at den ikke var «like fin som hennes». Deretter skal han ha kysset klementinen.

Særdeles skjerpende

I straffutmålingen bemerker Bergen tingrett at overtredelsene ikke er blant de mest alvorlige, men at omstendighetene likevel er «særdeles skjerpende» og derfor bør straffes strengt.

— Tiltalte har som assistent på fornærmedes skole og SFO-ordning misbrukt et omsorgs- og tillitsforhold, skriver tingretten i dommen.

I tillegg til seks måneders fengsel, må mannen ut med 5000 kroner i saksomkostninger. Dommen i Bergen tingrett var enstemmig.