Mannen var en betrodd medarbeider ved den aktuelle skolen. Våren 2008 skal han ha opptrådt krenkende over jenten.

Pupp

Ved en anledning holdt han opp en klementin og sa at den lignet en pupp, men at den ikke var like fin som hennes. Etter dette skal han ha kysset klementinen.

I tingretten ble han dømt til seks måneder fengsel, for for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.

Mannen anket og er nå frifunnet for dette punktet i Gulating lagmannsrett. Han ble imidlertid dømt for uanstendig oppførsel mot jenten.

10.000 i bot

Mannen slipper fengsel, men må ut med 10.000 kroner i bot til statskassen.