En egen utredning om SFO i bergensskolen avdekker en liste over nødvendige utbedringer som langt fra er mulig å rekke over med avsatte investeringsmidler.

Nye SFO-bygg, nye garderober, toaletter, behov for utvidelser og ny innredning, kjøkkenkrok og uteskur.

Oppunder 50 millioner kroner vil det koste å skaffe alle byens 7939 SFO-barn skikkelige lokaler og uteplasser å utfolde seg i før og etter skoletid.

12 millioner blir investert i SFO i forbindelse med ombygging og påbygging av skolebyggene. Ytterligere 12 millioner til SFO er allerede avsatt i økonomiplanen frem til 2005.

Men fortsatt gjenstår 24 millioner i utbedringer som det ikke finnes penger til i gjeldende økonomiplan.

Kummerlig på Bønes

På Bønes skole driver skolefritidsordningen under kummerlige forhold. 60 barn holder hus i en ti år gammel nødløsning — en brakke.

Veggene i brakken mugner, taket samler regnvann i en stor dam på midten og flere vinduer lar seg ikke åpne.

I garderoben henger reservetøyet på knagger helt oppunder taket. Gulvet flyter av ransler.

Rektor Karin Bruland ser likevel lyspunkt. I fjor, før skolen fikk rustet opp vaktmesterboligen til SFO-bruk, måtte barna skifte på å være utendørs. SFO-lokalene var nemlig ikke brannteknisk godkjent for full barnegruppe.

Håpet er tent

Nå er SFO spredd fire ulike steder på skolen. Upraktisk, men så slipper i hvert fall ungene å bli sendt ut for at andre skal få komme inn og varme seg.

Når håpet er tent skyldes det at byrådet, i forslaget til økonomiplan, har satt av fire millioner til utbygging av SFO ved Bønes i 2006. Bydelspolitikerne legger nå bredsiden til for å få fremskyndet utbyggingen.

— At brakken er i så dårlig forfatning, er ille i seg selv. I tillegg er det tungvint å drive med SFO spredd på fire steder, sier Karin Bruland til Bergens Tidende.

36 skoler under streken

Andre skoler må trolig smøre seg med enda mer tålmodighet enn Bønes. På prioriteringslisten som har vært ute på høring, er det 36 skoler som havner under streken for tildeling av penger.

Varden og Kyrkjekrinsen trenger i likhet med Bønes nye eller utvidede lokaler. En lang rekke SFO'er har behov for bedre garderobeforhold og nye toaletter. Løvås skoles SFO trenger kjøkken, mens et titall skoler står på ventelisten for nye eller større uteskur.

Prioriteringslisten er laget med utgangspunkt i hvilke skoler som er stilt i utsikt påbygg og utbedring. Når skolen tas, skal SFO utbedres samtidig.

SFO-planen skal nå til full politisk behandling. Siste ord i saken går til bystyret.