Bakgrunnen for saken er en artikkelserien som sto på trykk i BT i desember i fjor. Serien avslørte en rekke kriminelle forhold rundt dørvaktmiljøet i Bergen. Ledelsen ved Hordaland Politidistrikt mislikte sterkt at journalistene hadde fått tilgang på taushetsbelagt informasjon og anmeldte lekkasjene til SEFO. De to journalistene ble innkalt til rettslig avhør i mars.

Ifølge loven gjelder kildevern selv om det er grunn til å mistenke kilden for straffbart brudd på taushetsplikten. Dette er imidlertid bare gyldig dersom artikkelen har et innhold som «avdekker forhold av samfunnsmessig betydning».

SEFO mente at artikkelen «Dørvakt siktet for narkotikasmugling», som sto på trykk 9. desember 2002, ikke hadde et slikt formål. Tingretten fant imidlertid at artikkelen måtte vurderes i sammenheng med resten av serien, og at kildevernet i denne sammenheng veide tyngst. Retten mente tema og de faktiske opplysningene om dørvaktmiljøet hadde betydelig offentlig interesse. «.(...) De kritikkverdige forhold i politiet ville vanskelig blitt avdekket uten også at det fant sted brudd på taushetsplikten,», heter det i tingrettens kjennelse fra april.

SEFOs påkjæring ble levert mandag.