• Slik anslås finansieringen av den svenske høyhastighetssatsingen (Stockholm— Göteborg, 440 km, og Jönköping-Malmö, 300 km), fordelt mellom private og offentlige. Tall i milliarder svenske kroner.
  • Statens bidrag: 59 milliarder
  • Regionenes bidrag: 19 milliarder
  • Privat finansiering: 43 milliarder
  • EU-midler: 4 milliarder