— Dette er sterkt beklagelig, men dessverre nødvendig i den situasjonen vi befinner oss i, sier stasjonssjef i SAS på Flesland, Oddmund Sylta til Bergens Tidende.

Oppsigelsene rammer stuere og ansatte i trafikkavdelingen til SAS, og kommer etter sentrale forhandlinger om nedbemanning med fagforeningene i selskapet.

Med ti oppsigelser i SAS er om lag 20 ansatte på Flesland i ferd med å miste jobbene sine. Braathens besluttet nemlig å redusere sin stab med 25 årsverk. En reduksjon som førte til at ti Braathensansatte ble sagt opp, mens en rekke andre fikk reduserte stillinger.

Oppsigelsene i SAS berører ikke salgsstaben. Ifølge distriktssjef Tim Smistad er det for tiden ikke overtallighet blant de 52 telefonselgerne i SAS Direkte på Flesland. Salgssjef Arnt Haugland legger til at det heller ikke er aktuelt å gå til oppsigelser blant den lokale salgsstaben han leder i Bergen.

— På salgssiden har det allerede vært foretatt nedbemanning i SAS-systemet. Men bortsett fra noen frivillige ordninger, ble ingen salgsansatte på Flesland berørt av nedbemanningen, sier Tim Smistad.

— Bakgrunnen for at vi må si opp ansatte, er nedgangen i flytrafikken, som også har rammet Flesland. Dessuten har SAS mistet flere handlingsoppdrag, altså betjening av andre selskapers fly. Både Air Botnia og Skyways la ned sine ruter mellom Bergen og henholdsvis London og Stockholm i fjor, sier stasjonssjef Oddmund Sylta.

SAS hadde også håpet å få handlingkontrakten med det nederlandske flyselskapet KLM, som overtar flyruten mellom Bergen og Amsterdam fra 1. april. Men denne kontrakten stakk Widerøe av med. Widerøe kommer derfor til å ansette flere folk på Flesland. Noen av dem som sier opp, kan derfor håpe på nye jobber hos Widerøe, mener Sylta.